Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoNáměstí

NamestiV době vývoje podzámčí a nábřeží Zbraslav prakticky tak jak bychom si představovali žádné náměstí neměla. Bylo to místo mezi zemědělskou půdou a klášterem plné výmolů, bahna a kaluží, kde tu a tam pobíhala hospodářská zvířata místních obyvatel. Na tomto místě, které je styčným bodem Zbraslavi se začalo náměstí budovat s daným architektonickým záměrem, který byl zamýšlen již při výstavbě nového pivovaru postaveného v roce 1764. Poloha náměstí byla tedy daná linií pivovaru a kopcem Havlínem.

 

 

Pomnik F. ZakaZáměrný charakter náměstí má znaky s komunikačními vjezdy v rozích jeho půdorysu a centrálním místem, kde byla původně vystavěna kašna. Před výstavbou náměstí byla již zastavěna pata Havlína dřevěnými domky a na severní straně pivovarem. Jižní stranu náměstí uzavíraly čtyři malé stavby. Strana východní byla volná, oddělena zdí od panské zahrady. Na této východní straně byla v roce 1788 započata výstavba šesti domů a tvořila celou stranu náměstí

 

 

Pohled z letadla

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí