Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoZámek

Zbraslavsky zamekKomplex budov při soutoku Vltavy a Berounky stojí v místě, kde král Přemysl Otakar II. v r. 1268 založil lovecký dvůr s kaplí sv. Jakuba. V r. 1292 za Václava II. byly budovy upraveny pro klášter cisterciáků (Aula regia). Od r. 1296 se stavěly nové klášterní budovy, dokončené r. 1333. Klášterní kostel P. Marie se stal pohřebištěm posledních českých králů z rodu Přemyslovců (archeologický výzkum odhalil půdorys tohoto zaniklého kostela).

Zbraslavsky zamekDnešní podoba kláštera je výsledkem barokní výstavby z 1. pol. 18. stol. podle projektu G. Santiniho a F. M. Kaňky. V r. 1784 byl klášter zrušen a přeměněn v zámek. Konvent byl postaven podle projektu G. Santiniho v době před r. 1709. Dostavba se uskutečnila v I. 1724-1732 podle změněných plánů F. M. Kaňky. V I. 1912-1925 byla budova restaurována podle projektu A. Čenského a O. Nyppla. V severním křídle je refektář s freskovou výzdobou F. X. Palka (1770). V patře je Královský sál, dokončený r. 1727, se štukovou výzdobou T. a M. Soldattiů a s freskami V. V. Reinera. V bývalém konventu je dnes instalována expozice Národní galerie. V parku je též umístěno Pohled z letadlamnožství plastik ze sbírek NG. Prelatura, v jádru gotická budova se zachovanými portály, byla barokně přestavěna do r. 1739 asi podle projektu F. M. Kaňky. Restauroval ji v I. 1911-1912 D. Jurkovič. V patře jsou místnosti s cyklem fresek V. V. Reinera (1739) a F. X. Palka (1762). U budovy stojí věž, v přízemí gotická, s barokní cibulovou bání (1703). Vedle ní je novorenesančně upravená stavba se sgrafitem na průčelí. Kostel sv. Jakuba Většího je původně gotický, v I. 1650-1654 rozšířený a přestavěný ranně barokním stylu. Uvnitř na hlavním oltáři je obraz Nanebevzetí P. Marie od G. B. Piazzety (1743-1744). Na jižním bočním oltáři je umístěna kopie gotického deskového obrazu Zbraslavské madony z doby po r. 1350. Po stranách jsou obrazy P. Brandla (1730). V severní lodi je obraz K. Škréty (2. pol. 17. stol.). V lodi kostela stojí pomník Přemysla Oráče od J. Štursy a P. Janáka (z r. 1924) se schránkami lebek králů Václava II. a Václava III. a královny Elišky Přemyslovny.

Zbraslavsky zamek

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí