Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoSbor dobrovolných hasičů Zbraslav

Hasici ZbraslaDne 9. srpna 2003 oslavil Sbor dobrovolných hasičů na Zbraslavi 100 let od svého založení. O jeho činnosti článek ze Zbraslavských novin z května 2001:


Co jste, hasiči?


   Odpověď k titulku najdeme v pokračování známé písně nebo přímo v našem Sboru dobrovolných hasičů Zbraslav. Tam bychom se dozvěděli i co hasiči dělali.

   Sbor jako každoročně uskutečnil výroční valnou hromadu, na které hodnotil svou činnost za rok 2000 na úseku prevence, represe, připravenosti zásahové jednotky, péče o svěřený majetek i samotnou spolupráci s Místním úřadem Zbraslav.

   Pro dlouhotrvající úspěšnou činnost byl náš sbor zařazen mezi vybrané jednotky Prahy k zajištění výjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru Hl. m. Prahy nebo i k samostatným výjezdům k požárum na území Prahy. Takové rozhodnutí je pro nás zavazující.

Přenosná motorová stříkačka (PS 12)Zásahová jednotka se zúčastňuje různých soutěží. Největším úspěchem loňského roku byla účast na soutěži všech dobrovolných sborů z Prahy. V disciplíně požární útok jsme v kategorii nad 35 let obsadili prvé místo a vysloužili si titul "specialisté na útok", i přes to, že by se nás spíše týkala kategorie nad 50 let. Zkušenost ale zvítězila nad mládím. Pozn. téměř každý jistě pochopí, že v tomto věku rostou svaly na úplně jiném místě a navíc přetékají.

   Sbor má 65 členů starší věkové hranice a proto bychom rádi mezi sebe přivítali členy k předání generační štafety. V roce 2003 totiž zbraslavští hasiči oslaví 100. výročí založení sboru v Záběhlicích.

   Zpráva výboru zhodnotila též spolupráci s MÚ Zbraslav, vlastníkem objektu, ve kterém má sbor uloženu techniku a části nebytových prostor objektu zapůjčených k užívání. Kritice byl podroben přístup úřadu k záměru hasičů rozšířit zcela dobrovolně a bez finančních nároků současnou garáž a zbudovat sociální zázemí pro zásahovou jednotku. Akce bohužel ztroskotala na projektové dokumentaci požadované na sboru, který ji sice dodal, tři roky doplňoval podle nových požadavků, ale na finální fázi neměl.

   Takový přístup úředníků vlastníka objektu si sbor nepředstavoval a proto rozhodl, že stavět nebude. Na druhou stranu je však třeba poděkovat MÚ Zbraslav za poskytnutí dotace na částečné vybavení zásahové jednotky výstrojí, která nahradila normou zakázané používání výstroje stávající.   Pro ilustraci ještě uveďme, že cena nejlacinější přilby je cca 10.000,-Kč. Proto by hasiči přivítali spolupráci s místními podnikateli.

   Mimo těchto akcí sbor odpracoval 249 hodin na svěřené technice, 206 hodin na údržbě zapůjčeného nemovitého majetku, zasahoval při třech požárech, provedl taktéž tři námětová cvičení a devět kontrolních cvičení zásahové jednotky.

   Součástí činnosti sboru jsou i pohotovostní služby 24 hodin v důsledku oslav Silvestra, zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze, požární asistence při závodech Zbraslav - Jíloviště apod. Vše uvedené je jen částí činnosti Sboru dobrovolných hasičů Zbraslav.

   Příspěvkem se i náš spolek chtěl presentovat zbraslavským občanům, připomenout, že hasiči existují a že vás mezi sebe rádi přijmou. Chtěli by i pro další generace nadále pokračovat v duchu historického hesla:

Bližním ku pomoci - vlasti ku prospěchu.

Více informací najdete na webových stránkách sboru: http://sdh.zbraslav.info.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí