Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoDětský domov Charlotty Masarykové

Detsky domovDětský domov Charlotty Masarykové je zdravotnické zařízení pro děti od 1 do 3 let věku (v ojedinělých případech až do 6ti let). Kapacita domova je 40 dětí. Zřizovatelem dětského domova je od 1. ledna 2003 Hlavní město Praha. Děti zdravé, nemocné, nalezené, ale i děti tělesně i duševně postižené zde nacházejí péči léčebnou, preventivní, rehabilitační, výchovnou, psychologickou a sociální. Dostávají se sem tehdy, jestliže se o ně vlastní rodiče nemohou, nechtějí nebo neumějí starat a v tom nejkrajnějším případě, jestliže jsou děti v rodině týrány či zneužívány. K umístění v domov2 dochází nejčastěji z rozhodnutí soudu, někdy i na vlastní žádost rodičů. Dětský domov pomáhá dítěti překlenout dobu, než se situace v rodině vyřeší. Nedojde-li k úpravě rodinných poměrů, odcházejí pak děti do náhradní rodinné péče, do adopce či pěstounské péče. V krajním případě přechází dítě do dalšího dětského domova školského typu.

Díky sponzorům jsou zde vybavené herny, děti chodí pěkně oblékané, jezdí dvakrát ročně na hory a mohou navštěvovat nejrůznější kulturní akce.

Detsky dumVšem těm, kteří by také rádi pomohli, například finančním darem, uvádíme naše bankovní spojení: GECB pobočka Zbraslav, U Národní galerie 478, Praha 5 - Zbraslav, číslo b.ú.: 851806-504/0600

Dětský domov nemá žádnou nadaci. Finanční dary jdou na běžný účet dětského domova, jehož jednotlivé položky včetně darů jsou řádně ošetřeny v účetnictví a pravidelně sledovány zřizovatelem.

Na všechny dary vydáváme darovací smlouvy v souladu s Občanským zákoníkem.

Kontakt:
Dětský domov Charlotty Masarykové
U Včely 176, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
tel: 257 920 303, e-mail: vorlickovap@volny.cz

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí