Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoRadnice

Radnice

Budova radnice se nachází na jižním rohu Zbraslavského náměstí. Sídlí zde odbory: místního hospodářství, finanční, správní, stavební, živnostenský a matrika.

Občané na Zbraslavi volí jednou za čtyři roky 15 zastupitelů. Ti se scházejí v průměru 6x ročně na veřejných zasedáních, kde řeší strategické a závažné problémy obce. Ze svých řad volí tři radní, starostu a místostarostu. Ti tvoří radu, která se schází zpravidla v týdenním intervalu a řeší méně závažné otázky než zastupitelstvo. V čele obce pak stojí starosta, kterému pomáhají místostarosta a tajemník. Dále jsou mu podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Ti řeší každodenní chod obce.

 

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí