Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoLahovický most

V pátek 20. srpna 2004 se uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruovaného Lahovického mostu přes řeku Berounku, který byl předán s téměř tříměsíčním předstihem. Projevy radního hl. m. Prahy pro odbor dopravy Ing. Radovana Šteinera a ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Pavla Švagra následovalo tradiční přestřižení pásky. Jízda parníkem umožnila účastníkům slavnostního otevření si nový most detailně prohlédnout.

Lahovicky most

RozhlednaNový most nahradil stávající přemostění Berounky na silnici 1/4 v Praze Lahovicích. Při zachování původního směrového i výškového vedení komunikace nová konstrukce zvětšila nejen plavební prostor, ale především zlepšila průtokové poměry na řece. Zmenšení tloušťky konstrukce na levém břehu umožnilo zvýšit niveletu podjíždějící komunikace nad padesátiletou vodu. Nově je umožněn i průjezd po pravém břehu Berounky. Každý směr komunikace je na samostatném mostu.

Lahovický most patří mezi nejvíce frekventované komunikace směrem od Prahy na jižní Čechy. O to větší úlevu motoristům, cyklistům i chodcům jeho zprovoznění přineslo. Rekonstrukce mostu, jehož první polovina byla otevřena již v loňském roce, je první etapou investičního programu, který má docílit zkapacitnění průtahu mezi městským okruhem a rychlostní silnicí R4 směrem na jižní Čechy. Dalšími etapami bude mimoúrovňová křižovatka a nadjezd železniční trati Českých drah také v Malé Chuchli, na které SFDI participuje částkou přibližně půl miliardy Kč.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí