Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoZbraslav - Jíloviště 2005, propozice

Zbraslav - Jíloviště 2006 - Fotky ze závodu 2005


Vážení sportovní přátelé,
Zveme Vás k účasti na již třicátém osmém ročníku jízdy do vrchu historických vozidel Zbraslav - Jíloviště, který je nejstarším závodem do vrchu na světě.

Soutěž se koná jako sportovní podnik zařazený do mezinárodního kalendáře

POZOR - jezdci budou absolvovat dvě jízdy. Hodnotí se nejmenší rozdíl dvou dosažených časů ze dvou absolvovaných samostatných měřených jízd do vrchu.

MÍSTO, DATUM a PROGRAM KONÁNÍ JÍZDY PRAVIDELNOSTI.
Sobota 3. září 2005 v městské části Prahy 5 - Zbraslav
8.00 - 11.00 - Přejímka vozidel
8.00 - 12.45 - Výstava vozidel na náměstí ve Zbraslavi
11.30 - 12.00 - Pohovor s jezdci, přivítání jezdců starostou města Zbraslav
13.00 - 16.30 - Absolvování 1. měřené a 2. měřené jízdy
17.00 - 19.00 - Ubytování v hotelu Loret v Průhonicích
20.00 - 21.00 - Vyvěšení výsledků
20.00 - 24.00 - Večeře, vyhlášení vítězů jízdy, slavnostní večer

Podmínky účasti: Jízda je pořádána pro automobily, užitková vozidla motocykly od počátku výroby až do roku výroby 1979. U vozidel od roku výr. 1950 vyžadujeme přiložit fotografii, ředitelství závodu si vyhrazuje provézt výběr u všech přihlášených vozidel.

Trať - Jízda se jede městskou částí Zbraslav z náměstí a dále po silnici II. třídy přes Baně.
Povrch tratě je po celé délce opatřen asfaltovým povrchem. Délka trati je cca 4.000 m . Převýšení je cca l63 m., stoupání je od 3% do 9 %. Počet zatáček je 10. V městské části Zbraslav cca 1 km po startu je umístěn příčný práh, u kterého každý jezdec musí zastavit znovu se rozejet.

Rychlost - Maximální průměrná rychlost je 60 km /hod. a její překročení znamená vyloučení účastníka z jízdy pravidelnosti a vyškrtnutí z výsledkové listiny.

Uzávěrka závazných přihlášek je 15. 8. 2005. Po termínu budou přijaty přihlášky se svolením ředitele za dvojnásobný vklad. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno.

Přihlášky zasílejte na adresu: Karel Stránský, Sovenická 762, 197 00 Praha 9 - Kbely
E - mail: karel.stransky@quick.cz, tel:604 318 605

Vklady - jezdci na vozidle vyrobeném před rokem 1921 jsou od vkladu osvobozeni.

Vklad pro automobil
s dvoučlennou posádkou
Vklad pro motocykl
s jedním jezdcem
r.v. 1921 - 1930 300,- Kč r.v. 1921 - 1930 150,- Kč
r.v. 1931 - 1945 500,- Kč r.v. 1931 - 1945 250,- Kč
r.v. 1946 - 1965 800,- Kč r.v. 1946 - 1965 400,- Kč
r.v. 1966 a dále 1200,- Kč r.v. 1966 a dále 600,- Kč

Každá další osoba hradí vklad ve výši 300,- Kč, který opravňuje ke vstupu na společenský večer s pohoštěním. Vklad musí být zaplacen ihned po potvrzení přihlášky. K zaplacení je možno použít dva způsoby:
1. přiloženou složenkou, kde bude uveden variabilní symbol 038,
2. převodním příkazem na č. ú. 1935121339/0800 u Čs. Spořitelny, ve vlastním zájmu označte odesilatele var. symbol 038.

Uhrazení vkladu až při přejímce vozidel bude bezpodmínečně nutno zaplatit dvojnásobnou výši.

Vklad obsahuje - večeři 3.9. 2005 v hotelu Floret a ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.
Ubytování si v případě zájmu objedná a hradí každý sám.

ŘEDITELSTVÍ 38 roč. ZBRASLAV - JÍLOVIŠTĚ, 3. září 2005

Ředitel: ak. arch . Stránský Karel

Zástupce: Majoroš Evžen

Vedoucí tratě a vedoucí pořadatelů: Kafka Václav

Sekretariát: Křečková Jitka

Hospodář: Brutarová Jarka

Techničtí komisaři: Horský Miroslav, Šebek Jaroslav

Sportovní komisař: Kedršt Láďa

Tiskový mluvčí: Černý Jiří

Moderátor: Klimša Jaroslav

Lékař: MUDr Dambrich Tomáš

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí