Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoSlavnosti Elišky Přemyslovny
jsou věnovány památce dědičky slávy a hrdosti Přemyslovců,
významné kulturní osobnosti počátku 14. století, královně české a polské,
vévodkyni lucemburské, matce otce vlasti Karla IV. pohřbené na Zbraslavi
letos
ve znamení 700. výročí úmrtí krále
Václava II.,

zakladatele Zbraslavského
kláštera


(rytířský turnaj přesunut na sobotu 15.10.)


Hudební část


Veřejné přednášky


Zbraslavské babí léto

zahrnuje koncertní vystoupení různých hudebních žánrů konaných na Vyšehradě a na různých místech Zbraslavi pro široké publikum

Úvodní koncert
k poctě českému králi Václavu II.

COMMEMORATIO WENCESLAI II. REGIS BOHEMIAE
dvorská hudba 13. a 14. století
Ars nova consort
Hana Blažíková – soprán, gotická harfa
Hasan El-Dunia – hautecontre (vysoký tenor), umělecký vedoucí
Stanislav Předota – tenor
Po koncertu následuje vystoupení skupiny historického tance Danza Alegre
Termín konání: sobota 1. října od 16 hodin
Místo konání: Královský sál zbraslavského zámku
Vstupné 100Kč

Noc varhan
Michal H A NZ A L (varhany)
Alena T I C H A (zpěv)
Jiří M A Š E K (šalmaj)
Termín konání: sobota 8. října od 19 h
Místo konání: Husův sbor Zbraslav
vstupné dobrovolné

Koncert pro královnu
na varhany hraje Jaroslav T Ů M A
Termín konání: neděle 9. října od 17 h
Místo konání: kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradu
vstupné dobrovolné

Závěrečný koncert slavností
na kytaru hraje Štěpán R A K
Termín konání: neděle 16. října od 16 h
Místo konání: kostel sv. Havla na Zbraslavi
vstupné dobrovolné

zahrnují dva malé přednáškové cykly konané na Vyšehradě a na Zbraslavi doplněné o výklad unikátní gotické fresky v domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí

Gotická freska jako příběh
Přednášející: Jan Royt
Místo konání: Staroměstské náměstí, Dům U Kamenného zvonu
Termín konání: čtvrtek 29. září od 17 hod.

Povídání u krbu

Osobnost Elišky Přemyslovny
Přednášející: Gabriela Šarochová
Místo konání: gotická brána Špička, Vyšehrad
Termín konání: středa 5. října od 17 hod.

Osobnost Petra Žitavského
Přednášející: Kateřina Charvátová
Místo konání: gotická brána Špička, Vyšehrad
Termín konání: středa 12. října od 17 hod.

Zbraslav královská

Co víme o gotické královské hrobce?
Přednášející: Jiří Ryba, Jan Švestka
Místo konání: Zbraslavský zámek, u pokladen NG
Termín konání: sobota 1. října od 14 hod.

Obraz Václava II. ve Zbraslavské kronice
Přednášející: Antonín Robert
Místo konání: kostel sv. Jakuba, Zbraslav
Termín konání: čtvrtek 6. října od 17 hod.

Zbraslavský klášter – významné centrum své doby
Přednášející: Petr Klučina
Místo konání: divadlo Jana Kašky, Zbraslav
Termín konání: čtvrtek 13. října od 18 hod.

doprovodný program Slavností

V Přemyslovských stopách
historicko-vlastivědné putování ze Zbraslavi na Kazín a zpět
středa 28. září, start ve 14 hod. ze Zbraslavského náměstí

Rytířský turnaj na počest krále Václava II.
Zbraslav, louka V Borovičkách (bus 129, st. Žabovřeská)
sobota 15. října od 14 hod.

Cesta na Vyšehrad
komentovaná vycházka Prahou a prohlídka vyšehradského areálu prohlídka vyšehradského areálu
start v 15 hod. od Cihelné brány
neděle 9. října, start ve 14 hod. ze Zbraslavského náměstí

Zádušní mše za Elišku Přemyslovnu
kostel svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
pátek 30. září od 17,30 hod.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí