Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoSLAVNOSTI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 2005

Úvodní koncert k poctě českému králi Václavu II.

COMMEMORATIO WENCESLAI II. REGIS BOHEMIAE

dvorská hudba 13. a 14. století

Ars nova consort

Hana Blažíková – soprán, gotická harfa, Hasan El-Dunia – hautecontre (vysoký tenor), umělecký vedoucí, Stanislav Předota – tenor

Po koncertu následuje vystoupení skupiny historického tance Danza Alegre

Termín konání: sobota 1. října od 16 hodin

Místo konání: Královský sál zbraslavského zámku

COMMEMORATIO WENCESLAI II. REGIS BOHEMIAE

Dvorská hudba 13. a 14. století

Koncert k poctě českému králi Václavu II. je malým nahlédnutím do světa milostné i duchovní lyriky vrcholného středověku. V první části zazní několik skladeb z českého prostředí přelomu 13. a 14. století. Je to období německých minnesangerů a francouzských trouvérů a troubadourů, kteří prosluli komponováním a zpěvem dlouhých milostných básní. Sám Václav II. prý několik takových básní složil. České prostředí není proslulé kvantitou skladeb této dvorské básnické tradice, některé z nich však dosahují nejvyšší kompoziční i umělecké úrovně, jako např. Otep myrhy a tzv. Závišova píseň, které zazní v programu. Druhou část koncertu tvoří skladby hudebního slohu Ars Nova, v němž dosahuje středověká hudba i básnictví svého vrcholu. Guillaume de Machaut, remešský kanovník a kancléř krále Jana Lucemburského, je bezpochyby největším géniem milostného dvorského verše a hudby 14. století. K jeho skladbám připojujeme několik skladeb Francesca Landiniho, který se podobně zaskvěl v italské Florencii. Zazní i dvě lyrické skladby tohoto rozvinutého slohu z českých pramenů.

Ars nova consort

Hana Blažíková - soprán, gotická harfa, Hasan El-Dunia - hautecontre (vysoký tenor), umělecký vedoucí, Stanislav Předota - tenor

Soubor založil v roce 2003 Mgr. Hasan El-Dunia za účelem muzikologicky poučené a v jistém slova smyslu střídmé interpretace vokální hudby vrcholného středověku. Interpretační těžiště komorního obsazení ansámblu tkví v adekvátním rétorickém ztvárnění historické hudby, jejíž podoba je podstatně určována přednesem textu. Soubor je tvořen sólovými zpěváky, kteří mají zkušenost s interpretací staré hudby od středověku po baroko (Schola Gregoriana Pragensis, Diškanti, Capella Regia, Ritornello, Musica Florea, inscenace barokních oper etc.) a soustřeďují se na ansámblový zpěv tak, aby se jeho zvuková a artikulační podoba co nejvíce přibližovala estetice interpretovaného slohu. Trio je z dnešního pohledu opravdu malý ansámbl, nicméně pro hudební praxi pozdního středověku jsou právě tato komorní sdružení hudebníků a zpěváků charakteristická a jsou doložena v pramenech a na dobových vyobrazeních. Pilířem v přístupu k notovému materiálu a vokálnímu projevu jsou výsledky badatelské a interpretační práce renomovaných profesorů Christophera Page a Paula Hilliera.

Danza Alegre: Tance královského dvora Václava II.

Vystoupení skupiny historických tanců Danza Alegre bude obsahovat šest gotických tanců, které se tančily na dvorech středověké Evropy. Zčásti jde o rekonstrukce dochovaných záznamů, zčásti o novodobé choreografie tančené na dobovou hudbu s použitím dobových tanečních prvků.

Skupina Danza Alegre vznikla v Praze v lednu 2005, v současné době má devět členů a zaměřuje se na evropské gotické a renesanční tance.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí