Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoMgA. Michal Hanzal - varhany, cembalo

Po získání základního hudebního vzdělání navštěvoval Michal Hanzal Konzervatoř v Praze. Studium zakončil v roce 1996 absolutoriem v oboru tuba (prof. P. Trnka) a varhany (prof. J. Popelka). Ve studiu pokračoval na AMU, kde nejprve absolvoval v roce 2001 varhany (prof. J. Popelka) souborným provedením Umění fugy J. S. Bacha a roku 2005 absolvoval jako další nástroj na AMU cembalo (Prof. G. Lukšaité-Mrázková). V roce 2002 a 2003 studoval navíc formou doplňujícího studia na katedře staré hudby Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“ v Lipsku. Během svého studia získával doplňující zkušenosti na četných mistrovských kursech a interpretačních soutěžích doma i v zahraničí (finalista soutěže Pražské jaro) a účinkoval na několika mezinárodních hudebních festivalech.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí