Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoODS

1. Jaký je volební slogan či heslo Vaší strany?

Hlavním heslem našich kandidátů je „ODS pro Zbraslav“. Ctíme zásadu, že my jsme zde pro občany a nikoli oni pro nás. Hesla musí vždy pouze vhodným způsobem vystihovat a doplňovat kvalitně zpracovaný volební program a nesmí zůstat pouze u nich. Proto jsme se snažili zajistit distribuci našeho volebního programu do každé zbraslavské domácnosti.

2. Co je třeba na Zbraslavi po volbách okamžitě změnit či udělat?

Jako politické uskupení, jehož zástupci v posledním období vykonávali místní samosprávu, si za svou prací stojíme. Pokud bychom měli pocit, že je třeba něco radikálně změnit, neměli bychom právo znovu kandidovat. Nicméně určitě je třeba ještě řadu věcí zlepšit. V našem programu jsme se všechny tyto oblasti snažili obsáhnout.

3. Uveďtě 3 priority Vaší strany pro Zbraslav v příštím volebním období.

Výkon místní samosprávy má pochopitelně mnohem více než 3 priority. Máme-li zredukovat náš program do 3 hlavních bodů, zlepšit by se měla především oblast veřejného pořádku a životního prostředí. Dále je nutné pokračovat a pokud možno zrychlit práce na opravách povrchů komunikací a dostavbě inženýrských sítí. Nepochybně bude velmi důležité tlačit Hlavní město Prahu k intenzivnějšímu řešení dopravy na území Zbraslavi a to jak osobní, tak veřejné.

4. Co se na Zbraslavi v minulosti podařilo?

Jasných a hmatatelných úspěchů byla celá řada. V prvé řadě se podařilo vyhojit hluboké povodňové rány, včetně oprav a rekonstrukcí městských objektů, jakými jsou například divadlo Jana Kašky či Městská knihovna, jejímž následným rozšířením a kompletní rekonstrukcí vznikla zbrusu nová obřadní i výstavní síň. Opomenout rovněž nelze rekonstrukci mateřské školy Nad Parkem, jež zvýšila její kapacitu. Pro zbraslavské seniory byl postaven moderně vybavený dům s pečovatelskou službou. Za zmínku stojí rozhodně i zrealizovaná privatizace významné části bytového fondu ve správě městské části.

5. Co se na Zbraslavi v minulosti vůbec nepovedlo?

Možná poněkud lépe a srozumitelněji vysvětlovat občanům některé kroky radnice. Spokojeni rozhodně nemůžeme být s tempem, jakým jsou rekonstruovány povrchy komunikací. Není ovšem v přímých kompetencích představitelů městské části toto ovlivnit. To však neznamená, že v této věci nelze nic dělat.

6. Která z kandidujících stran je Váš potenciální koaliční partner?

Naším přirozeným partnerem je volební uskupení SNK-ED, s jehož zástupci jsme spravovali městskou část v uplynulých 4 letech. Vzhledem k tomu, že tuto spolupráci považujeme pro zbraslavské občany za velmi přínosnou, rádi bychom v ní pokračovali i v následujícím volebním období.

7. Se kterou z kandidujících stran v žádném případě nevytvoříte koalici?

Za všech okolností a na jakékoli úrovni je pro nás nepřijatelná spolupráce s KSČM.

8. Jaký volební výsledek, počet mandátů, jste si stanovili jako hranici úspěchu?

Úspěchem bude volební vítězství a sestavení takové koalice, která posune v příštích 4 letech naši městskou část opět výše na žebříčku kvality života v Hlavním městě Praze. Věříme, že nás lidé přijdou podpořit.

9. Kdo je vaším kandidátem na starostu Zbraslavi a proč? Pokud můžete, dodejte, prosím, foto.

Kandidátkou ODS na starostku městské části je Mgr. Renata Hůrková. Je to vzdělaná dáma s bohatou zkušeností jak ze soukromé sféry, tak z veřejného sektoru. Jako současná zaměstnankyně odboru finanční kontroly Ministerstva vnitra ČR je zárukou průhledného fungování městské části.
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí