Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoČSSD

1. Jaký je volební slogan či heslo Vaší strany?

 • Váš hlas je důležitý pro otevření radnice občanům

  2. Co je třeba na Zbraslavi po volbách okamžitě změnit či udělat?

 • Více zapojit radnici do problému občanů, řešit je s ochotou a v co nejkratších lhůtách.

  3. Uveďtě 3 priority Vaší strany pro Zbraslav v příštím volebním období.

 • Protipovodňová ochrana – aktivně se podílet na přípravě projektů PPO MČ Zbraslav, pomáhat v místech která nebudou chráněna, vybudovat samostatný detekční systém, vybudovat separátní vodočet na Zbraslavi
 • Těžba štěrkopísků – stanovení všeobecných podmínek těžby a přísně dohlížet na jejich dodržování, vystupovat aktivně v zájmu dotčených částí obce, zajistit trvalé čištění ulic a vytlačení nákladní dopravy z klidových částí obce.
 • Zprůhlednění toku financí – po privatizaci má poprvé obec ve své kase finanční prostředky které může nezávisle využívat, v nedávné minulosti se za ně nakoupila drahá technika která se dodnes neprovozuje, rádi bychom stanovili jasné a stručné podmínky pro jejich čerpání, spíše bychom preferovali jejich stálé uložení jako rezervní zdroje pro neočekávané situace. Chceme vybudovat interní informační systém který umožní dostupnost veškerých finančních dokumentů z čerpání rozpočtů i dotací pro veřejnost.

  4. Co se na Zbraslavi v minulosti podařilo?

 • Podařilo se opravit divadlo Jana Kašky a Městský dům
 • Znovu se podařilo zavést cenzuru do Zbraslavských novin
 • Sociální demokracie sehnala finanční prostředky na výstavbu Domu s pečovatelskou službou

  5. Co se na Zbraslavi v minulosti vůbec nepovedlo?

 • Stávajícímu starostovi se nepodařilo vypracovat takový plán rozvoje MČ Zbraslav který by neobsahoval pouze konstatování současného stavu obce a který by řešil představu dalšího rozvoje městské části (byť jej schválilo zastupitelstvo).
 • Chybí urbanistická studie pro další rozvoj obce.
 • Většina veřejných zasedání zastupitelstva, třeba ostudná chování některých zástupců obce vůči občanům

  6. Která z kandidujících stran je Váš potenciální koaliční partner?

 • Každá politická strana a hnutí která bude chtít pracovat:
 • pro veřejnost
 • se zdravým rozumem
 • bez politických předsudků a politikaření
 • a bude mít zájem na společném hledání řešení

  7. Se kterou z kandidujících stran v žádném případě nevytvoříte koalici?

 • Se stranami i s jednotlivci kteří nebudou mít zájem hledat společná řešení problémů a chtějí spíše vyhledávat konflikty osobního charakteru , jako to bylo v tomto volebním období a Zbraslav jim byla tím pádem úplně lhostejná.

  8. Jaký volební výsledek, počet mandátů, jste si stanovili jako hranici úspěchu?

 • 19

  9. Kdo je vaším kandidátem na starostu Zbraslavi a proč? Pokud můžete, dodejte, prosím, foto.

 • Rozhodně náš lídr, Ing. Peter Jakubík , ale samozřejmě každý z kandidátky naší strany je schopen a připraven vykonávat funkci starosty s plnou zodpovědností.
 • (c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí