Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoNová Zbraslav - Volba pro město

1. Jaký je volební slogan či heslo Vaší strany?

Zbraslav si zaslouží více!

2. Co je třeba na Zbraslavi po volbách okamžitě změnit či udělat?

Nastolit atmosféru spolupráce a domluvit se na programu pro nové volební období.

3. Uveďte 3 priority Vaší strany pro Zbraslav v příštím volebním období.

Náš program je rozsáhlý, protože je konkrétní a vyhodnotitelný. Přináší něco jako „kulturní změnu“. Tím je myšlena nejen kultura v obvyklém chápání, ale také kultura životního prostředí, kultura bydlení, kultura vztahů mezi obyvateli, volenými zástupci a úřadem MČ. Budeme usilovat o zvýšení zájmu obyvatel Zbraslavi o věci veřejné a umožnění jejich většího zapojení do dění v obci. Pokud by se mělo jednat o jeden významný projekt – pak by to byl areál volnočasových aktivit s pracovním názvem Nedělní park.

4. Co se na Zbraslavi v minulosti podařilo?

Celá řada dílčích věcí. Dalo se ale udělat podstatně více a efektivněji při větší aktivitě dosavadního vedení obce.

5. Co se na Zbraslavi v minulosti vůbec nepovedlo?

Vést otevřenou a demokratickou místní politiku. Dále se radnici poměrně špatně dařilo vést komunikaci s občany a propagovat dobré jméno městské části v rámci Prahy.

6. Která z kandidujících stran je Váš potenciální koaliční partner?

Každá, která bude podporovat podstatné body našeho programu rozvoje „Zbraslav si zaslouží více!“

7. Se kterou z kandidujících stran v žádném případě nevytvoříte koalici?

S tou, jejíž program bude v podstatných bodech neslučitelný s našimi programovými cíli a která nebude mít zájem vést otevřenou diskusi a svá rozhodnutí obhajovat před občany.

8. Jaký volební výsledek, počet mandátů, jste si stanovili jako hranici úspěchu?

V minulém volební období jsme získali tři mandáty, a to jako začínající uskupení. V nastávajících volbách očekáváme, že občané ocení, že jsme jako opozice plnili své úkoly, když jsme prokázali mnohé, někdy dokonce vážné nedostatky v práci vládnoucí radniční koalice. Věříme, že se nám podaří získat dostatek hlasů, abychom měli více mandátů než doposud.

9. Kdo je vaším kandidátem na starostu Zbraslavi a proč?

Kandidátkou Nové Zbraslavi na starostku je Ing. Věra Kovaříková. Má zkušenosti s prací v zastupitelstvu. Z pozice opozičního čelena zastupitelstva a předsedy kontrolního výboru nejlépe ví, co Zbraslavi prospívá a kde jsou slabá místa ve správě a řízení obce. Má jasnou vizi kudy vede cesta ke zlepšení práce radnice a zastupitelstva.
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí