Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoSNK-ED

1. Jaký je volební slogan či heslo vaší strany?

Spokojený život.

2. Co je třeba na Zbraslavi po volbách okamžitě změnit či udělat?

Nechceme žádné revoluce a veletoče. Zbraslav by se měla dál postupně rozvíjet v příjemnou příměstskou část, kde je "spokojený život".

3. Uveďte 3 priority vaší strany pro Zbraslav v příštím volebním období.

Oprava povrchů ulic, efektivní a smysluplnné využití "pole" za benzinovou pumpou, výstavba protipovodňových opatření pro dolní část Zbraslavi.

4. Co se na Zbraslavi v minulosti podařilo?

Obnova Zbraslavi po povodni.
Vybudování a zprovoznění domu s pečovatelskou službou.
Privatizace bytového fondu.
Zahájení grantového programu, který podporuje veřejné aktivity na Zbraslavi.

5. Co se na Zbraslavi v minulosti vůbec nepovedlo?

Najít společnou řeč s mnohými, kteří se rádi hádají a přou, když tvrdí, že jim jde také "o Zbraslav". Dokončit povrchy silnic...

6. Která z kandidujících stran je Váš potenciální koaliční partner?

Naše Sdružení nezávislých kandidátů uplynulé čtyři roky úspěšně spolupracovalo s místní ODS a nevidíme důvod, proč hledat změnu. Ale rádi se domluvíme se všemi, kteří se domluvit chtějí.

7. Se kterou z kandidujících stran v žádném případě nevytvoříte koalici?

Jsme sdružení nezávislých kandidátů a každý zastupitel se může svobodně rozhodnout, ale pro mnohé kandidáty je nepřijatelná KSČM.

8. Jaký volební výsledek, počet mandátů, jste si stanovili jako hranici úspěchu?

Hranice neúspěchu je 5 mandátů, hranice úspěchu je 6 mandátů.

9. Kdo je vaším kandidátem na starostu Zbraslavi a proč? - dodejte, prosím, foto

Filip Toušek, čtyři roky vykonával dobře funkci místostarosty. Je to rodilý Zbraslavan, zná městskou část Praha - Zbraslav i její obyvatele. Rozumí mechanismům fungování obce i ve vazbě na struktury hlavního města Prahy.
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí