Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ 2007

Vážení sportovní přátelé, zveme Vás k účasti na již XL. ročníku jízdy do vrchu historických vozidel ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ, nejstaršího závodu do vrchu na světě. Jezdci budou absolvovat dvě jízdy. Hodnotí se nejmenší rozdíl dvou dosažených časů ze dvou absolvovaných samostatných měřených jízd do vrchu.

Místo, datum a program konání jízdy pravidelnosti
Sobota 8.září 2007 v městské části Prahy 5 – Zbraslav
8:00-11:00 - Přejímka vozidel
8:00-12:45 - Výstava vozidel na náměstí ve Zbraslavi
11:30-12:00 - Pohovor s jezdci, přivítání jezdců starostou města Zbraslav a Jíloviště
13:00-16:30 - Absolvování první a druhé měřené jízdy
19:00-22:00 - Společná večeře, Vyhlášení výsledků, Slavnostní večer

Podmínky účasti
Jízda je pořádána pro automobily, užitková vozidla a motocykly od počátku výroby až do roku výroby 1982. U vozidel roku výroby 1966 – 1982 si ředitelství závodu vyhrazuje provést výběr ze všech přihlášených vozidel.

Trať
Jízda se jede městskou částí Zbraslav z náměstí a dále po silnici II.třídy přes Baně. Povrch tratě je po celé délce opatřen asfaltovým povrchem. Délka trati je cca 4000m. Převýšení je cca 163 m, stoupání je od 3 % do 9 %. Počet zatáček je 10.

Rychlost
Maximální průměrná rychlost je 60km/h a její překročení znamená vyloučení účastníka z jízdy pravidelnosti a vyškrtnutí z výsledkové listiny.

Vklady
Jezdci na vozidle vyrobeném před rokem 1930 jsou od vkladu osvobozeni viz tabulka.

Vklad pro automobil s dvoučlennou posádkou
r.v. 0 – 1930 0,- Kč
r.v.1931 – 1945 600,- Kč
r.v.1946 – 1965 1000,- Kč
r.v.1966 – 1982 1500,- Kč

Vklad pro motocykl s jedním jezdcem
r.v. 0 – 1930 0,- Kč
r.v.1931 – 1945 300,- Kč
r.v.1946 – 1965 500,- Kč
r.v.1966 – 1982 900,- Kč

Každá další osoba hradí vklad ve výši 300,- Kč, který opravňuje ke vstupu na společenský večer s pohoštěním. Vklad musí být zaplacen ihned po potvrzení přihlášky. K zaplacení je možno použít dva způsoby:
-poštovní poukázkou, kde bude uveden variabilní symbol 040,
-převodním příkazem na číslo účtu 1915284093/0800 u Čs. Spořitelny, ve vlastním zájmu označte odesílatele – variabilní symbol 040.

PŘI UHRAZENÍ VKLADU AŽ PŘI PŘEJÍMCE VOZIDEL BUDE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNO ZAPLATIT DVOJNÁSOBNOU VÝŠI.

Vklad obsahuje
Absolvování dvou jízd pravidelnosti, slavnostní večeři s vyhlášením výsledků jednotlivých kategorií.
Ubytování si v případě zájmu objedná a hradí každý sám. Doporučujeme hotel Regia přímo ve Zbraslavi.

Uzávěrka závazných přihlášek je 10.8.2007
Po termínu budou přijaty přihlášky se svolením ředitele za dvojnásobný vklad. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno.

Přihlášky zasílejte poštou nebo e-mailem na adresu:
Ing. Pavel Národa
Světská 4/351, 198 00 Praha 9
e-mail: naroda@vol.cz

Dotazy ředitel jízdy
Jaroslav Rokos
251 01 Říčany Olšany 135
e-mail: roklima@iol.cz
tel.: +420 602 21 66 59
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí