Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoPODZIM = KŘÍŽKOVÁNÍ (KROUŽKOVÁNÍ)V červnových parlamentních volbách zamíchalo kroužkování důkladně s představami stranických sekretariátů o tom, jak si opět obsadí různé lukrativní posty ve státní správě i mimo ní, sami nebo nastrčenými figurkami a budou zase tahat za nitky, o kterých voliči nemají ani potuchy. Jenže tentokrát se již přepočítali!
Iniciativa osobností, kriticky naladěných proti poměrům na politické scéně, padla na úrodnou půdu stejně znechucené veřejnosti. Nápad spíš z kategorie recese se u veřejnosti kupodivu rychle ujal a stal se pro nezanedbatelnou část voličů návodem jak se ve volbách zachovat. Jak iniciativa "kroužkování" vznikla a jaké byly na tento nápad ohlasy u veřejnosti najdete na konci článku pod čarou.

Volby pak skončily zcela nečekaným výsledkem. Lze tuto zkušenost využít i v komunálních volbách? Určitě ano! Musí se ale respektovat jisté odlišnost mezi oběma volbami.


Čím se komunální volby liší od parlamentních:
 • V komunálních volbách jsou ve volebních programech důležité postoje k místním problémům nikoliv státní politika, jako v parlamentních volbách.
 • Zatímco v komunálních volbách většinu kandidátů známe, nebo se snadno na ně můžeme informovat, v parlamentních volbách kromě několika politických špiček se obvykle neví nic o kandidátech ani na předních místech kandidátek, natož o těch "do počtu" na nevolitelných místech.
 • V komunálních volbách proto víc než samotný volební program rozhoduje znalost místních poměrů a především osob, které stranický program v místě reprezentují. Měli bychom se zajímat o jejich důvěryhodnost a předchozí zkušenosti s jejich působením v místní politice a o to zda politická turistika mezi stranami není jejich klíčovým (byť nepřiznaným) politickým programem. Je proto zcela běžné, že volič strany kandidující do parlamentu, vůbec nepodporuje její místní reprezentaci.
 • Preferenční křížkování na místní úrovni nabízí jiné možnosti, než kroužkování kandidátů do parlamentu a měli bychom je využívat.
 • Jak se bude volit v komunálních volbách? Především se nebude kroužkovat, ale křížkovat. Co to znamená najdete spolu s dalšími informacemi o způsobu volby ve volebním manuálu.
 • Co volební systém komunálních voleb nabízí v přidělování preferenčních hlasů navíc Oproti parlamentním volbám a jak toho lze využít.
 • Jak využít možností, které volební systém pro komunální volby nabízí?

  To, že každý disponuje 17 preferenčními hlasy, skýtá mnoho možností, jak je využít.
 • Nemusíte volit žádnou stranu a můžete si vybrat jen osoby, kterým důvěřujete bez ohledu na kandidátní listinu, na které jsou zapsáni. Je to volba, kterou můžete ve kterékoliv straně přispět k odstranění nežádoucího populisty z čela kandidátky a dát šanci osobě poctivé a důvěryhodné, umístěné na nevolitelné místo, o které máte dostatečné a seriozní informace.
 • Můžete zvolit jednu stranu a nepoužít žádné preferenční hlasy. Je to nejsnadnější volba, která nevyžaduje příliš zkoumání postojů a záměrů jednotlivých kandidátů. Je projevem důvěry ve zvolenou stranu.
 • Nebo zvolíte kombinaci obou způsobů. Podpoříte jednotlivě několik osobností, a pokud jich bude méně než 17 a zvolíte ještě jednu stranu, pak se z její kandidátky automaticky doplní kandidáti do celkového počtu 17.
 • Volič tak dostává možnost sehrát ve volbě roli sebevědomého občana, který není jen figurou manipulovanou volebními sliby, ale volí samostatně, uvážlivě a s rozmyslem.


  Nebyli jsme k tomuto postoji příliš vychováváni ani přesvědčováni a podceňujeme druhou stránku téže mince. Role odpovědného voliče předpokládá i jeho odpovědnost za volbu. A té se dosáhne jen zájmem o předvolební klání kandidujících stran i jednotlivců,
  Paušální hodnocení různě kategorizovaných skupin kandidátů, není dobrým rádcem. A je jedno, zda se hodnotí příslušníci jedné strany, nebo ti co obec řídili, nebo ti, co je vehementně kritizovali, nebo jiné účelově vytvořené koalice na podporu toho či onoho záměru. Dopřejme si luxusu komunálních voleb a využijme toho, jak kandidáty známe, jak se chovají a chovali v různých zbraslavských kauzách. Zastávali především populistické postoje? Byli konstruktivní? Snažili se najít konsenzus? Byli jen destruktivní? Byli pouhými neaktivními účastníky zastupitelstva? Byli pevní v názorech? Dokázali se dohodnout pro dobro věci? Dokázali informovat o svém rozhodování předem a pravdivě? Nejsou jejich předvolební vize jen mnohokrát obehranou písničkou? Buďme přísní, ale posuzujme jednotlivě, abychom se špínou z vaničky nevylili i nadějné dítě. Nemáme jich tu přebytek.
  _____________________________________________________________________________

  Jak iniciativa "kroužkování" vznikla a jaké byly na tento nápad ohlasy u veřejnosti

  Jak iniciativa kroužkování vznikla:
  Profesor Janouch zveřejnil začátkem roku objev českého genia Járy Cimrmana a vyzval národ k jeho následování. Nápad získal mnoho příznivců a následovníků, kteří to vzali vážně a šli volit podle Cimrmana. A na co to Jára vlastně přišel?
  "Český velikán Jára Cimrman přišel na svůj nápad s kroužkováním pozorováním ptáků. Zjistil, že někteří jsou kroužkovaní a jiní ne. Slovutný ornitolog profesor Bohdan Krahulík mu vysvětlil, že ti kroužkovaní jsou pod dohledem veřejnosti. A tak si to pragmatický Cimrman vyzkoušel v Obecních volbách v Chrapani v roce 1912. Tehdy Baráčníci postavili jako kandidáta současného starostu Procházku a voliči klerikálů kostelníka Jindru. K údivu všech vyšel z voleb vítězně právě Cimrman dopsaný na poslední chvíli na kandidátku sdružením přátel žehu."
  Jak tento objev využít se již nabízí samo. Především se k volbám dostavit a potom kroužkovat kandidáty, kterým věřím. Podle volebního zákona při volbě do parlamentu kandidát, který dostane 5% preferenčních hlasů (=je zakroužkován) automaticky postupuje na první místo kandidátky. A výsledek se dostavil. Po dlouhé době máme naději na slušnou vládu.

  Jaké byly na nápad s kroužkováním ohlasy:
  Ohlasy na tento nápad byly jednak pozitivní někdy až nadšené, ale i negativní. Z těch pozitivních uvádíme dále ukázky z pera obyčejných občanů nebo i známých osobností uveřejněné na internetu. Mluví samy za sebe a nebudeme je dále komentovat.
  Negativní ohlasy byly před volbami tradičně skeptické v duchu "co se snažíte, stejně se nic nezmění". Pak byly varovné "vždyť na posledních místech jsou autsajdři, a ti nám mají vládnout?" Ale nebylo jich moc. Politické špičky to braly zřejmě za cimrmanovský happening, který nestojí za pozornost. Po volbách, ve kterých nasazení straničtí lídři a jejich kamarádi propadli a do parlamentu se dostalo 60 autsajdrů se rétorika změnila."Tolik neznámých tváří bez zkušeností, a co budou prosazovat, neznají systém práce a parlament nebude fungovat a tak podobně. Na druhé straně ti zkušení, znalí poměrů a osvědčení jsou odstaveni". Kritikům zřejmě uniklo, že zkušenosti a znalost poměrů korupčního prostředí kolem parlamentu a v čem že se to ti zkušení osvědčili, jsou právě důvodem pro jejich vykroužkování.

  V pozitivních ohlasech najdete odpovědi i na obavy skeptiků. Poslední příspěvek je pro komunální volby nesmírně cenný. Věnujte mu pozornost! " Efekt "kroužkování" nespočívá pouze v tom, že vymění zprofanované lidi v politice. Tito noví možná v mnohých případech selžou, ale to nevadí a s tím musíme počítat. V případě úspěchu kroužkování ale vytvoříme obrovský tlak na politiky tím, že ukážeme politikům, že nám "to" není jedno, že si politici nemohou dovolit dělat co chtějí."
  "Když by možná nakonec volba níže nasazených kandidátů nebyla stejně zrovna šťastná, pozitivní výsledek by byl už ve zpřetrhání těch vazeb, kdy by ti, kteří to všechno mají zpunktované, domluvené a zaplacené, najednou ostrouhali a nestali se poslanci. To by se mi docela líbilo. Ludvík Vaculík - Literární noviny 26.4. 2010"
  "Nenechte se otrávit sdělovacími prostředky a jejich články o „blbé náladě a frustraci voličů z politiky“. Všichni máte svůj rozum, který se v určitých okamžicích nebojíte použít. POUŽIJTE HO TEĎ. A NEVÁHEJTE. Poslechněte tyto návody, omezte vliv těch, kterým jste dobří jenom 20 dnů před volbami. Vezměte svůj rozum, koště (tužku) a jděte provést úklid tak, abyste se mohli svým dětem podívat za 10 let přímo do očí a nemuseli se stydět"
  "Už léta politická rétorika útočí především na emoce, nikoliv však na rozum. Neslyším rozumnou argumentaci, neslyším relevantní informace, na základě kterých bych si mohl udělat reálnou představu o tom, co se vlastně ve státě a se státem děje."
  " Vaše myšlenka je velmi originální. Vychází ale z předpokladu, že na každé kandidátce jsou na čelných místech zkorumpovaní lidé. S tímto pohledem však nemůžu zcela souhlasit. Na lokální úrovni není velká nabídka schopných a tak i na předních místech se objevují jména lidí, kterých si pro jejich práci vážím, a proto si zaslouží můj hlas. Je nutné, aby v souladu s tradičním heslem „Důvěřuj, ale prověřuj!“ se voliči podívali, koho se vlastně rozhodli volit, a seznámili se alespoň s rámcovým profilem jimi volených kandidátů…"


  Zdroj citací – server: http://defenestrace2010.cz/nazory.php (p. Janouch, pí. Procházková)

  (c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí