Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoCo je to POPULISMUS a jak se mu bránitPopulismus je v současné společnosti hluboce zakořeněným nešvarem, kterého se asi těžko dokážeme zbavit. Můžeme se mu ale účinně bránit! Stačí jen pozorně sledovat, CO nám vlastně politici říkají.

Encyklopedie a významové slovníky se v základním výkladu POPULISMU příliš neliší, ale rozdíly v nich můžeme přesto najít. Některé jsou jednoduché, jiné zase hodně obsažné. Pro tyto účely uvádíme níže výběr několika z nich. Z těch obsáhlých jsme vybrali jen citace, které mají vztah k volebnímu populismu.

Populismus není jen problémem našeho současného politického systému. Byl využíván i v minulosti a ve všech politických systémech, včetně těch totalitních. I dnes jsme svědky jeho rozšíření po celém globalizovaném světě, bez ohledu na formy politické vlády.
Populismus má řadu tváří. Setkáme se s ním jako s neutrálním pojmem ve filosofii, ale také jako s pejorativním označením pro chování osoby nebo třeba politického subjektu. Má velký argumentační potenciál a je-li chytře využíván, stane se mocným nástrojem pro získávání popularity a převahy v diskuzích a polemikách.

Jde o politický postoj, dlouhodobě pěstovaný k dokonalosti, a není jednoduché ho identifikovat a ubránit se jeho vlivu.

Uvedené citace napomohou k tomu, abychom se nestali obětí:

 • manipulace s pojmy
 • účelového nastolení problémů, které vlastně problémy nejsou
 • jednoduchého řešení složitých problémů
 • líbivých slibů, které mají pramalou šanci na uskutečnění
 • slov i skutků těch, kteří se snaží nás přesvědčit, že jedině oni jsou ta správná volba a více si jich všímali

 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  Wikipedia
  Populismus je idea, politická filosofie, nebo rétorika příslušníků politických stran nebo hnutí, která staví “lid” proti “elitě” a vybízí k politickým a společenským změnám. Zavádí termíny, které potřebuje pro svou argumentaci

  Minislovník ekonomických výrazů
  Populismus je:
 • politika, zaměřená na získání vlivu na masy a využívající často sociální demagogie.
 • způsob politické komunikace, který usiluje o přímé oslovení politicky a ideologicky zaostalých nebo frustrovaných mas zpravidla s cílem získání jejich podpory pro určité cíle.


 • Cambridský slovník
  Populismus jsou politické názory a aktivity, vycházející z pozice obhájců potřeb a přání obyčejných lidí.

  Slovnik cizich slov ABZ
  Populismus je úsilí o získání přízně bez ohledu na věc samu. Populistický:
 • znamená zjednodušeně podaný pro širokou veřejnost
 • je bezohledně zaměřený na efekt
 • je demagogický


 • ireferáty.cz Občanská nauka
 • Populismus (z lat. populus – lid), jedná se o tendenci odvolávat se na „vůli lidu".
 • Populismu využívají politici jak k získání, tak k udržení moci.
 • Populistický program nebývá většinou ideologický; jeho základem jsou především sliby, že budou vyřešeny nejnaléhavější problémy.
 • Populističtí politikové se přitom obracejí přímo na lid, bez ohledu na tradiční politické metody a postupy. Popularitu získávají většinou jednak díky rétorice, založené na kritice vládnoucí elity, jednak díky umění říkat to, „co chtějí lidé slyšet“.
 • Politický populismus jako postoj, znamená především odvolání se k lidu, většinou proti elitě, často také proti outsiderům a cizincům. Může nabývat různých forem a být jak pravicový tak levicový nebo středový.
 • V parlamentním systému je možno prohlásit o politikovi, že je populista, pokud porušuje konsensus liberální elity tím, že zneužívá lidových předsudků, netolerance k různosti a nepřátelství vůči individualismu, intelektu a kultuře
 • Politika je pak možno označit za populistu, vyhýbá-li se ideologické odpovědnosti a nárokuje-li si mluvit jménem celého národa a nikoliv jen jménem nějaké frakce, strany či třídy.


 • (c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí