Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bri.jpg, 12kB

Kalendář

2009-1
Článek
Dobrá zpráva z radnice. Těch nebývá nikdy dost...

Žitavského ulice je po přeložkách kanalizace a totální rekonstrukci dokončena. Vypadá dobře.

Dosud ale nebyla dokončena ulice Ke Dračkám, kde práce na kanalizaci sice proběhly, ale úprava povrchu do původního stavu dosud ne. Jinými slovy, jsou tam louže, díry, humus a běs.

Ta dobrá zpráva spočívá v tom, že úřad MČ uspěl v jednáních s investorem a dodavatelem tak, že ulice Ke Dračkám nebude jen záplatovaná asfaltem, jak bývá v podobných případech zvykem. Projde celkovou rekonstrukcí povrchů včetně chodníků. K tomu patří dodat, že ve vedlejší ulici Pod Spravedlností, která dosud neměla kanalizaci, byla provedena drenáž na svádění dešťových vod do kanalizece Ke dračkám. Drenáž sice není tak velký výdobytek jako opravdová kanalizace, ale výškově by to bylo zřejmě nevyšlo.

Po dobu rekonstrukce ulice Ke Dračkám bude doprava převedena bezejmennou uličkou podél jižního plotu stavebnin. Tam jsou sice také louže, díry atd., ale budeme doufat, že stavba nejhorší díry vyspraví. Posledním krokem by pak mělo být opětovné uzavření této uličky proti provozu vozidel a vyspravení pěší cesty. A kdybych chtěl být hodně kreativní, pak i zpevněná pěší cesta a veřejné osvětlení. To už ale radnice neslibuje, to je jen přání souseda.

Karel Pašek

Doplnění redakce: článek z www.mc-zbraslav.cz/co-se-prave-deje/informace-omh/

Otevření komunikace Žitavského

Dne 15.11.2009 dojde k úplnému zprovoznění celého úseku komunikace Žitavského včetně navrácení spojů MHD. Komunikace bude po dobu 60ti dnů v režimu tzv. předčasného užívání. V rámci této stavby byla kompletně vyměněna dešťová kanalizace, kabely NN a VN a zrekonstruovány povrchy komunikace a chodníků včetně sanace podkladních vrstev. Přeložkou dešťové kanalizace byla zasažena i ulice Ke Dračkám, kde došlo ke značnému zásahu do povrchu komunikace. Ze strany OMI MHMP (investor stavby) bylo po celou dobu stavby slibováno, že dojde k úplné rekonstrukci této komunikace. Na posledním kontrolním dnu stavby byl však názor OMI MHMP změněn a Městské části bylo sděleno, že s ohledem na nedostatek finančních prostředků dojde pouze k uvedení povrchů do původního stavu. I přes veškeré námitky ze strany ÚMČ nebylo našemu požadavku vyhověno. Dovoluji si touto cestou jménem Odboru místního hospodářství ÚMČ vyslovit omluvu všem obyvatelům ulice Ke Dračkám a okolí i těm, kterých se nedodržení slibu OMI MHMP týká.

Štěpán Vacek, vedoucí OMH

13.11.2009 | Štěpán Vacek
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí