Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
alfa-lingua.jpg, 7,7kB

Kalendář

2009-1
Článek

Domácí zdravotní péče Most k domovu

Vážení občané,

od února tohoto roku naše občanské sdružení Most k domovu provozuje domácí zdravotní péči ve Zbraslavi. Díky Radě MČ Zbraslav jsme naše pracoviště nově umístili do objektu bývalých jeslí, v ulici Žabovřeská 1227. Myslím tím pouze umístění kanceláře a zázemí pro naše zdravotní sestřičky, které poskytují ošetřovatelskou péči přímo u pacientů doma. Mimo jiné zajišťujeme také domácí pečovatelskou službu a domácí nouzové volání pro seniory.

Indikací pro domácí zdravotní péči jsou nemoci, které lze léčit v domácím prostředí a jejichž důsledkem je například snížená mobilita, chronické rány, dekubity, potřeba aplikace injekcí a infuzí, ošetřování stomií, permanentních katétrů, pooperačních ran a různých kožních defektů. Velkou část našich klientů tvoří starší lidé s generačními chorobami, které způsobují velké chronické rány. Takovéto ošetřování trvá i několik měsíců. Umíme zajistit ošetřovatelskou péči i u těžce nemocných pacientů, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko a trpí bolestmi, úzkostí či ostatními symptomy, jež doprovázejí vážná onemocnění. Nikdo z nás nechceme trávit podzim života v nemocnici na lůžku. Proto lze domácí zdravotní péči zavádět i u klientů, u kterých se zhoršuje mobilita, a to z důvodu nemocí, které doprovázejí samotné stáří. Ti většinou přestávají chodit a postupně ulehají na lůžko. V těchto případech rehabilitaci zaměřujeme na vertikalizaci, jejímž cílem je podpořit pohybový aparát a prodloužit tak možnost základní sebeobsluhy.

Jsou mezi námi lidé, kteří trpí zhoubnou nemocí, a jejich čas neúprosně ubíhá. Na sklonku života musejí snášet bolest, strach a ostatní děsivé symptomy, které mohou doprovázet umírání. Pro tyto případy zajišťujeme domácí hospicovou péči. Ne každý se touto myšlenkou dokáže zabývat. Smrt je ale přirozená a já věřím, že uzavírá pouze jakousi biologickou etapu. V těchto chvílích chceme našim klientům zajistit důstojné prožití posledního období jejich života. Chceme, aby netrpěli nesnesitelnými bolestmi, aby byla respektována jejich lidská důstojnost, a pokud možno, aby byli se svými blízkými. Velkou roli zde hraje dobrá spolupráce praktických lékařů, kteří mohou domácí zdravotní péči indikovat a dále zajišťují paliativní léčbu bolestí medikamenty. V současné době připravujeme pro zastupitelstvo MČ Praha Zbraslav návrh na implementaci ošetřovatelské péče do objektu DsPS. Výsledkem by byla nepřetržitá ošetřovatelská péče, kterou mohou využít nájemníci bytů v domě s pečovatelskou službou pro případ nemoci či dlouhodobé nemohoucnosti. V praxi by to vypadalo tak, že bychom několik bytů vybavili pro imobilní, dlouhodobě ležící klienty, kteří jsou odkázáni na ústavní péči. Zajistili bychom u nich nepřetržitý pečovatelský a ošetřovatelský režim. Pro ostatní byty by byla tato služba také dostupná. V domě s pečovatelskou službou by tak již nemuseli bydlet pouze zdraví lidé, jak to nařizují dnešní pravidla přidělování bytů, ale pomoci se dostane i těm, kteří jí s ohledem na nemohoucnost a zdravotní postižení opravdu potřebují. A co je neméně důležité, současní nájemníci by v případě dlouhodobého onemocnění nemuseli odcházet ze svých domovů.

Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci všem praktickým lékařům, kteří pro naše pacienty v domácí péči zajišťují medicínské zázemí a indikaci služby. Ačkoli jim pojišťovny v mnoha případech regulují materiál a léčiva, je tato spolupráce výborná. V případě dotazů o zdravotnické a sociální pomoci se na nás můžete kdykoliv obrátit. Naše pracoviště funguje pro zbraslavské občany i jako informační centrum sociální a zdravotní pomoci.


Jiří Kabát
Ředitel Most k domovu, o.s.
Žabovřeská 1227, Praha Zbraslav
www.mostkdomovu.cz
mostkdomovu@seznam.cz
Tel.: 603239255, 212242451

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí