Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
husqvarna.jpg, 8,1kB

Kalendář

2009-1
Info
Proč jsem navrhl odvolání starostky Mgr. Renaty Hůrkové, aneb Kartágo má být zničeno.
Autorský vysvětlující článek Filipa Touška
Proč jsem navrhl odvolání starostky Mgr. Renaty Hůrkové, aneb Kartágo má být zničeno.
Pár slov úvodem. To, že paní Renata Hůrková na svoji funkci nemá lidsky ani odborně, mi bylo jasné již po třech týdnech spolupráce po komunálních volbách v roce 2006. Tímto názorem jsem se já a ani moji kolegové netajili, a sdělili jsme ho představitelům našeho tehdejšího koaličního partnera Občanské demokratické strany. Ten na to zareagoval známým způsobem, našel si nové koaliční partnery a nám poslal doporučeným dopisem výpověď koaliční smlouvy. Takový je život a život je změna. Začala tedy nová doba.
Po mém osobním počátečním zklamání jsem si uvědomil, že jsem stále povinován těm zhruba 20 % zbraslavských občanů, kteří mi dali důvěru. Stále jsem pracoval v komisi pro Dům s pečovatelskou službou a později i v Kontrolním výboru. Zajímavé ale bylo sledovat, jak starostka poté, co se postupem času již nemohla donekonečna vymlouvat na své předchůdce, začala budovat okolo sebe ochrannou zeď různých komisí, průzkumů a posudků, studií a studií pro studie. Dále k upevnění její pozice přispělo i tolerování jejích některých zjevných přehmatů (například tajemné hlasy o změně územního plánu na obecních pozemcích, zfalšování usnesení zastupitelstva, zrušení služebny Městské policie na Zbraslavi) ostatními koaličními zastupiteli. I ta nejkonkrétnější kritika se od ní odrážela jako by se vůbec neozvala.
Jak jsem se dočetl ve fejetonu Pavla Kohouta, na tento fígl však funguje klasický recept. Když římský senátor Marcus Pertius Cato narážel s naléhavou výzvou na hradbu mlčení, rozkutal ji tím, že ať mluví o čemkoliv, končil stejně: „Ostatně však soudím, že Kartágo musí být zničeno.“ Časem ho senát zaslechl a poslechl.
Po prostudování obdržených materiálů na zasedání jsem byl zděšen skandálním způsobem čerpání rozpočtu MČ v roce 2009, nepřipraveností rozpočtu pro rok 2010 (na tyto skutečnosti také poukázal Finanční výbor), tunelem s pozemkem pod stavbou Relax sport centra. Také jsem to v rámci bodu – Zpráva o činnosti rady a úřadu kritizoval. Teda ne jen já. Dozvěděli jsme se mimo jiné také, že místo 26 zaměstnanců dle vypracovaného personálního auditu má úřad 37 a k tomu dalších 16 na dohody. Dále, že na službách je utraceno 11 tisíc za taxíky a paní starostka si ani nepamatuje, kdy a kam vůbec jela. Nemá cenu to zde dále popisovat, poslechněte si to na nahrávce ze zastupitelstva.
Pamětliv výše uvedeného receptu jsem navrhl, odvolání starostky. Kartágo může být zničeno, ale Zbraslav ne. Děkuji všem kolegům zastupitelům, kteří řekli své ne takovému stylu provádění komunální politiky. Toto hlasování totiž nebylo právě o ukořistění funkce a s ní spojené moci, ale o slušnosti, mravnosti a odpovědnosti. Ostatním doporučuji o tom aspoň přemýšlet.
Závěrem se chci omluvit všem, kterým jsem v době výkonu funkce místostarosty MČ Praha – Zbraslav v letech 2003 až 2007 snad ublížil, či se jich jinak dotkl. Jednal jsem tak bez zlého úmyslu. Když jste nahoře, máte pohled občas zastřený. Působení v opozici mi přineslo tento opožděný nadhled a pokoru.
Filip Toušek
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí