Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
fema.jpg, 8,7kB

Kalendář

2010-0
Článek

Úklid radotínských chodníků uprostřed přívalů sněhu
V Radotíně probíhá veškerý úklid komunikací v souladu s oběma novelizovanými nařízeními hl. m. Prahy.* To však neznamená, že by se Městská část Praha 16 chtěla schovávat za vyhlášku, která dává pro úklid dvanáctihodinovou lhůtu, zahájenou vždy sedmou hodinou ranní toho kterého dne.
Do ulic v pondělí ráno mezi třetí a čtvrtou hodinou vyrazil plný počet zaměstnanců, včetně všech, kdo měli službu o víkendu. Znovu vyjela i veškerá technika, která projížděla Radotínem už od chvíle první bílé nadílky. Díky tomu byly již kolem včerejšího poledne (11. 1. 2010) veškeré důležité chodníky uklizené.
Technické služby Praha – Radotín měly v terénu po oba víkendové dny neustále 8 až 9 lidí, ruční úklid probíhal i v nočních hodinách, kdy měli službu vždy dva pracovníci. Výborně se osvědčila i nová multikára a úklidový stroj Rondó, zakoupené poté, co vstoupila v platnost tzv. „chodníková“ novela zákona o pozemních komunikacích.
Naopak zklamala sjednaná výpomoc ze strany nezaměstnaných registrovaných u Úřadu práce – jeden z nich, vyslán na směnu do Radotína, patrně vzdal cestu závějemi, nepřišel a ani se neomluvil. Daleko lepší spoleh byl na muže odsouzeného k alternativnímu trestu, který pracoval po oba volné dny. Vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací ve spolupráci s Úřadem práce volila Městská část Praha 16 jako vhodnou možnost rozšíření kapacit Technických služeb. Naplnila požadované podmínky pro to, aby mohly být uzavírány smlouvy na dobu určitou na místa metařů a čističů ulic či parků. V případě, že se spolupráce, která měla započít již v lednu, skutečně rozběhne, zlepší se služby bez navyšování nákladů, protože mzdy, zdravotní a sociální pojištění v těchto případech hradí Úřad práce.
Poděkování však patří i všem obyvatelům naší městské části, kteří navzdory změně legislativy vydatně napomáhali s úklidem v místech mimo hlavní trasy - tedy tam, kde to již nebylo v silách zaměstnanců radotínských technických služeb.
Stejně tak je potřeba poděkovat i firmám Českomoravský cement, a.s., EKIS, Albet a František Vlk, které po nedělním jednání se starostou MČ Mgr. Karlem Hanzlíkem nabídly svou techniku k výpomoci jak k úklidu, tak především k odvozu sněhu k řece.
______________________________________________________________________________
V případě nouze (tam, kde se potřebuje dostat občan se sníženou pohyblivostí k lékaři či do obchodu), je možné si domluvit úklid chodníku přímo na Technických službách Praha – Radotín na telefonním čísle: 257 911 884

* Vyhláška 39/1997, o schůdnosti místních komunikací ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška 45/1997, rovněž ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje úseky komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost


Kateřina Drmlová
Městská část Praha 16
Úřad městské části
Kancelář úřadu
Václava Balého 23/3
Praha - Radotín
tel.: 234 128 201
e-mail: katerina.drmlova@p16.mepnet.cz


______________________________
****************
POZNÁMKA REDAKCE: Obyvatelé Zbraslavi by jistě také uvítali podobné vyjádření od naeho úřadu. Redakce se tedy pokusí požádat o podobné vyjádření úředníky, zodpovědné za úklid sněhu na Zbraslavi.
*********************
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí