Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bytex.jpg, 8,6kB

Kalendář

2010-0
Článek
Magistrát hlavního města Prahy upozorňuje pražské řidiče (občany ČR s trvalým pobytem nebo cizince s přechodným pobytem na území hl.m. Prahy), že podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 povinni tyto řidičské průkazy vyměnit do 31. prosince 2010. Vzhledem k tomu, že k výměně zbývá cca 100 000 řidičských průkazů, vyzývá Magistrát hl. m. Prahy držitele těchto starších typů řidičských průkazů, aby výměnu neodkládali na poslední chvíli, ale řešili ji průběžně již v současné době a zamezili tak dlouhým frontám, které by koncem tohoto roku nutně musely nastat. Žádost o výměnu řidičského průkazu je nutno osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě plné moci podat registru řidičů Magistrátu hl. m. Prahy v Praze 1, Jungmannova 35/29. Úřední doba: pondělí až čtvrtek 7.00–20.00 hodin.
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí