Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
septima.jpg, 9,3kB

Kalendář

2010-0
Článek

Finální verze Strategického plánu rozvoje

Dne 21.4.2010 byl schválen usnesením Zastupitelstva Strategický plán rozvoje Městské části Praha - Zbraslav. Pokud se bude městká část plánu držet, čeká nás konečně Zbraslav s úžasnou MHD, moderním sportovištěm, hezkou školou atd...
V úvodu se mimo jiné píše: "Strategický plán městské části Praha - Zbraslav je dokumentem, který spoluurčuje směry rozvoje Zbraslavi na příštích 5 - 10 let. ... Vyhodnocuje hlavní charakteristiky současného stavu a faktory budoucího rozvoje. Formuluje dlouhodobou vizi, k níž rozvoj Zbraslavi směřuje. Obsahuje záměry, které odpovídají současným a budoucím potřebám obyvatel, návštěvníků a městské části jako celku. ... K práci na strategickém plánu byli přizváni pracovníci Úřadu městské části, všichni členové zastupitelstva, představitelé škol a státní správy, místní podnikatelé a neziskové organizace, zástupci dalších institucí a sami občané. ... Podoba strategického plánu není konečná. Tak jako se budou měnit podmínky na Zbraslavi, mohou se změnit priority jednotlivých záměrů, nové záměry přibudou apod. To vše v souladu s ročními aktualizacemi, které bude připravovat nově zřízená Komise pro SPR."

Na adrese http://www.mc-zbraslav.cz/projekty-mc/strategicky-plan-rozvoje-mc-praha-zbraslav.html naleznete následující dokumenty: - Strategický plán rozvoje-finální verze - Projektové listy a předprojektová fiše vybraných záměrů - Metodika prací na přípravě SPR - Vybrané statistické údaje - Seznam významných firem a NNO - Výsledky dotazníkových šetření - Možné finanční zdroje pro zbraslavské subjekty.
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí