Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
klara-touskova.jpg, 12kB

Kalendář

2010-0
Článek

Jaká byla Noc kostelů 2010


Na jednu zvláštní noc se otevřely kostely, aby zaujaly pozornost i těch lidí, kteří běžně kostel nenavštíví. Noc kostelů – akce, díky které se návštěvníkům otevřely v netradiční podobě kostely, jejich historie i současné aktivity. A to pro všechny, kdo měli zájem na chvíli se zastavit a naslouchat.
Tato ekumenická akce vznikla před několika lety v Rakousku; loni se jí zúčastnilo Brno a letos již byly pro návštěvníky otevřeny po celé České republice stovky kostelů, v nichž byl připraven různorodý program od prostého vyzvánění zvonů, prohlídky kostela nebo zvonic a kostelních věží přes koncerty, čtení či besedy k možnosti zúčastnit se mše nebo jen nabídka k obyčejnému zastavení a spočinutí, alespoň na jednu krátkou chvíli.

Noc kostelů proběhla i u nás na Zbraslavi především v kostele Sv. Jakuba Staršího v areálu Zbraslavského zámku a v menší míře v Kapli sv.Jezulátka u Karmelitek, která se nachází v oblasti horní Zbraslavi.

Program pro návštěvníky kostela Sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi byl připravený, kromě jiného, také s důrazem na historickou úlohu kostela v samých začátcích budování státu Přemyslovci. Skupina organizátorů spolu s vikářem, páterem Kouteckým, připravila čtení ze Zbraslavské kroniky - skvěle zorganizoval pan Oldřich Vlček, herec Národního divadla; komentované prohlídky - organizaci zajistili místní farníci pan Šámal a paní Ondráčková; varhanní koncert byl pod vedením pan Karla Rauše a organizační zjištění a propagaci celé akce na Zbraslavi zajišťoval pan Petr Megela.

Každý návštěvník kostela při vstupu do něj obdržel brožurku s informacemi o všech kostelech v Praze a okolí, které se Noci kostelů účastní spolu s programem, který se v nich uskuteční.

Čtení z kroniky v kostele se účastnili místní farníci pod vedením pana Vlčka a při komentovaných prohlídkách svým zasvěceným výkladem přiblížili průvodci paní Ondráčková a pan Šámal četným zájemcům například historii kostela, Přemyslovce, jejichž ostatky se v kostele nacházejí a upozornili návštěvníky na zajímavosti a cenné vybavení kostela. Přiblížili návštěvníkům i umělecká díla, která zdobí interiér kostela, včetně obrazu Zbraslavské madony a Nanebevzetí Panny Marie. Některé zajímavosti působily i dosti tajemně a výborně se díky skvělému podání paní Ondráčkové poslouchaly.

Čím více bylo hodin, tím více přicházelo návštěvníků a při varhanním koncertu barokních skladatelů se zaplnily kostelní lavice několika desítkami lidí. Všichni naslouchali hudbě podle programu varhanního koncertu, završeného nádhernou improvizací ve francouzském stylu mladého špičkového varhaníka Lukáše Kunsta. Na varhany také hrál náš vynikající varhaník pan Karel Rauš.

Když Noc kostelů na Zbraslavi končila poslední prohlídkou, bylo v kostele už tolik zájemců, že se museli rozdělit na dvě části, aby se postupně všichni vešli na kůr a mohli obdivovat opravené varhany. Po skončení poslední prohlídky, kterou komentovali pan Martin Šámal a Petr Megela, ještě zůstali přítomní organizátoři k dispozici posledním návštěvníkům pro jejich dotazy nebo případnou debatu.

Na tvářích odcházejících lidí byl vidět spokojený úsměv a příjemné naladění na celý zbytek večera. Úspěchu Noci kostelů na Zbraslavi určitě napomohla také vstřícnost majitelů zámku, kteří zpřístupnili zámecký park po celou dobu konání akce.

V průběhu celé akce se promítal DVD dokument pana Petra Švehly o generální opravě zbraslavských varhan v letech 1996-2000 (oprava probíhala za účinné pomoci mnoha farníků a skvěle ji organizovala - přes všechna protivenství a nedostatku finančních prostředků - paní Lydie Švehlová). Tiskařský šotek si ale zařádil a ve všech tištěných i internetových programech se objevil název filmu Oprava varhan v kostele ve Zbirohu, což zmátlo některé návštěvníky a přemýšleli, co má Zbraslav společného s opravou varhan ve Zbirohu. Tedy – nic, to jen se při tisku vloudila chyba a místo Zbraslavi bylo vytištěno Zbiroh.

A tak, když jsem odcházela s ostatními po skončení poslední prohlídky setmělým parkem, do noci voněly bylinky z přilehlé továrny a v dutině stromu u cesty se před zraky ostatních schovával líbající se pár, vzpomněla jsem si na nádhernou duhu, která se klenula v podvečer nad Zbraslaví a bylo zřejmé, že život stále běží dál. V kostele i mimo něj.

Fotografie z celé akce naleznete ve fotogalerii http://zbraslav-info.jalbum.net/Noc-kostelů-2010-na-Zbraslavi/
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí