Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
ldprint.jpg, 6,3kB

Kalendář

2010-0
Článek

Zajímavá témata na 25. zasedání ZMČ Praha
16. června 2010 v 17:00 h se uskuteční na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Zbraslav. Uskuteční se v Městském domě na Zbraslavi, ulice U Malé řeky 3.

Zajímáte se například o rozvoj Zbraslavi nebo Vás pálí nedostatek míst ve školkách? Zajímáte se o nadcházející podzimní komunální volby? Víte, že můžete na zasedání zastupitelstva vznést například různé dotazy a zjistit tak víc o tématu, které Vás zajímá?
Již příští středu, 16. června 2010 v 17:00 hodin, se uskuteční 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Zbraslav v Městském domě na Zbraslavi, ulice U Malé řeky 3.


Městská část Praha -Zbraslav
PROGRAM
25. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 16.6.2010 v 17:00 hod.
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Praha -Zbraslav
5. Interpelace a dotazy občanů
6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha -Zbraslav Dagmar Kobylková
7. Závěrečný účet za rok 2009 Dagmar Kobylková, Ing. Milan Vogl
8. Převod volných finančních prostředků na termínovaný účet Ing. Milan Vogl, Dagmar Kobylková
9. Zrušení EKO fondu Dagmar Kobylková
10. Rozhodnutí o počtu volebních obvodů v komunálních volbách 2010 a stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2010 -2014 Dagmar Kobylková, Ing. Milan Vogl
11. Sejmutý záměr -Duplicita na pozemku parc.č. 1994/2 a prodej pozemku parc.č. 1995/3 vše k.ú. Zbraslav Dagmar Kobylková
12. Prodej pozemku parc.č. 2256/3 v k.ú. Zbraslav Dagmar Kobylková
13. Prodej pozemku parc.č. 916/14 o výměře 2 ml v k.ú. Zbraslav Dagmar Kobylková
14. Dohoda o splátkách kupní ceny za pozemek parc. č. 1143/1, k. ú. Zbraslav Dagmar Kobylková
15. Duplicitní vlastnictví pozemků parc. č. 2918/188, 2918/205 a 2918/169, k. ú. Zbraslav Věra Vernerová Dagmar Kobylková
16. Výsledek výběrového řízení na poskytování účelové dotace k zajištění pečovatelské služby na území MČ Dagmar Kobylková
17. Rozšíření kapacity školní kuchyně, ul. Elišky Přemyslovny 592, Praha 5 -Zbraslav. Dagmar Kobylková, Ing. Milan Vogl
18. Posílení rozpočtu -kapitola nebytové hospodářství 3613 5171 Dagmar Kobylková, Ing. Milan Vogl
19. Kontejnerová MŠ Dagmar Kobylková
20. Mimořádná odměna pro starostku Zbraslavi Ing. Milan Vogl
21. Lokalita Sluneční město -studie proveditelnosti Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová
22. Závěr
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí