Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
sbs.jpg, 8,1kB

Kalendář

2010-0
Článek

Jednosměrky v radotínských Benátkách

Z Prahy 16: Z důvodu zklidnění provozu v radotínských ulicích U Jankovky, Věštínská, V Parníku a Na Benátkách a zamezení jejich užívání tranzitní dopravou dojde v druhé polovině června ke změně doprav­ního režimu v této oblasti. Osazování dopravních značek proběhne ve středu 23. června (od cca 8.30 hod.), vodorovné značení by mělo být hotové do pátku 25. června.

Chystané změny:
Ø dojde k zjednosměrnění ulice U Jankov­ky směrem od Věštínské k Vrážské a bude zde vyznačen pruh pro obousměrný provoz cyklistů a pruh pro parkování
Ø u výjezdu z areálu firmy Pragosound bude vodorovným dopravním značením (včetně příčných prahů) realizováno zúžení vozovky;
Ø zjednosměrněna bude i část ulice Věštínská v úseku mezi uli­cemi Matějovského a Kraslická, směrem k Penny Marketu
Ø v ulicích V Parníku a Na Benátkách dojde k zamezení průjezdu nákladních vozidel
Ø v ulici Vrážská se zkrátí parkovací pruh u výjezdu z ulice U Jankovky

A jaké jsou důvody těchto změn? Oblast Radotína ohraničená ulicemi Výpadová, Vrážská, U Jankovky a Věštínská je dlouhodobě zatížená průjezdnou dopravou a parkováním vozidel a dochází zde k přetížení výjezdních komunikací z oblasti. Navrhovaným dopravním řešením dojde k rozdělení oblasti na dvě (Mramorka, Na Benátkách), čímž dojde k usměrnění dopravy v řešeném území a zvýší se kapacita parkovacích míst. Nejvytíženější je ulice Matějovského v úseku Věštínská – Vrážská a Věštínská, která slouží i coby alternativní objízdná trasa v případě dopravní kolony na komunikaci Výpadová.
Zjednosměrnění části ulic vyváží vjezdový a výjezdové směry z jednotlivých částí celé oblasti. Vyřešit by se měl i dlouhodobý problém nehodovosti na křižovatce ulic Věštínská x U Jankovky, která je doposud v režimu pravidla přednosti zprava, což ovšem většina řidičů přijíždějících od Výpadové nerespektuje.
Chystané úpravy směřují k bezpečnějšímu provozu v celé oblasti zastavěné bytovou zástavbou a rodinnými domy a k usměrnění parkování v ulicích Věštínská a U Jankovky.Kateřina Drmlová
Úsek propagace
Kancelář úřadu městské části Praha 16
e-mail: katerina.drmlova@p16.mepnet.cz
tel.: 234 128 201
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí