Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
klara-touskova.jpg, 12kB

Kalendář

2003-0
Info
Sportovní klub Čechoslovan Chuchle dostane 1 850 tis. Kč
na odstranění povodňových škod 11.3.2003
Městská rada dnes schvália přidělení finančního daru ve výši 1 850 000,- Kč Sportovnímu klubu Čechoslovan Chuchle na odstranění následků škod vzniklých při srpnové povodni a v souvislosti s tím úpravu městského rozpočtu.
Komise RHMP pro udílení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na jednání dne 5. 2. 2003 vybrala ze žádostí, které byly podány v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2003, projekt sportovního klubu Čechoslovan Chuchle „Odstranění škod ve sportovním areálu po srpnových povodních“. Na základě doporučení grantové komise byl Radě HMP předložen návrh na přidělení finančních prostředků tomuto klubu z daru Nadačního fondu třetího tisíciletí ve výši 1 850 000,- Kč.


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí