Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
foto-video.jpg, 10kB

Kalendář

2010-0
Článek

Aktuální povodňové informace - srpen 2010

Vzhledem k tomu, že povodňové nebezpečí již pominulo (tedy až do příštích vydatných dešťů), končíme se zpravodajstvím ohledně povodní, hladiny Vltavy atd. Ke zpravodajství se vrátíme v případě dalšího povodňového ohrožení. Hladinu Vltavy můžete i nadále sledovat ZDE

Pondělí 16.8.
I přes nedělní deště se hladiny Vltavy a Berounky vracejí pomalu k normálu. Všude je hlášen normální stav, povodňové ohrožení již neplatí, průchod k Vltavě z ulice U Malé řeky i cyklostezka na druhém břehu jsou již přístupné. Jen Vltava je po nedělních deštích hnědá a na březích zůstaly po velké vodě větve, bláto a odpadky. Foto je z pondělí 16.8.Víkend 14.8.-15.8.
Hladina Vltavy o víkendu klesla na stupeň 0 - normální stav, aby se po nedělní večerní bouři vrátila na stupeň 1.
Hydrologická situace - oficiální informační zprávy naleznete ZDE: http://www.pvl.cz/portal/sap/public/hydsituace.pdf
Pátek 13.8.2010
Stále uzavřen podchod k řece v ulici U Malé řeky (u restaurace U Přístavu) a nájezd na cyklostezku na Závisti.

Vltava v Chuchli - stále povodňový stupeň č. 1, bdělost. Berounka stupeň 0 - normální stav. Orlík, Slapy - hladina stále v zásobní prostoru, Vrané - hladina stále v zásobní prostoru, pokles hladiny. Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy trvale situaci monitoruje. Provozní pracovníci Povodí Vltavy situaci na vodních tocích neustále sledují v terénu. Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.

Zpráva ze stránek Českého hydrometeorlogického ústavu: Momentálne: VÝSTRAHA ČHMÚ Tato výstražná informace upřesňuje a rozšiřuje PVI 2010/65. Nad naším územím se bude vlnit studená fronta. Před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu.
Na našem území se mohou místy vyskytnout vydatnější srážky, zejména v bouřkách. Intenzivní bouřky se v pátek mohou místy objevit zejména v Čechách, v sobotu a v neděli především na Moravě a ve Slezsku. Srážkové úhrny budou většinou 5 až 20 mm za 24 hodin, v bouřkách ojediněle až 50 mm. V bouřkách se dále mohou ojediněle vyskytnout kroupy a nárazy větru kolem 25 m/s. Vzhledem k očekávaným srážkám a zejména k aktuálnímu nasycení povodí očekáváme v českých regionech zasažených výraznějšími srážkami vzestupy hladin s možností dosažení 1. SPA, ojediněle i 2. SPA.
Doporučení ke zmírnění následků jevů:
# Očekávají se ojedinělé silné bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, nárazovým větrem a kroupami.
# Přívalový déšť může vést k rychlému odtoku vody ze svahů, rozvodnění malých toků nebo i jindy suchých koryt, zatopení níže položených míst, sklepů apod.
# Pro omezení škod nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.).
# Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ).
# Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.).
# Uposlechnout pokynů místní samosprávy, policie a hasičské záchranné služby.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/

Oznámení ze stránek Povodí Vltavy ohledně provozu na Vltavě Provoz na Vltavské vodní cestě: Vzhledem k aktuálnímu průtoku ve Vltavě do 800 m3/s není plavba zakázána v úseku v úseku Vltavy Praha - Velká Chuchle ř. km 61,70 až Praha (Jiráskům most) ř. km 54,30. V úseku Vltavy Slapy -Třebenice ř. km 91,60 až Praha -Velká Chuchle ř. km 61,70 a v úseku Vltavy Praha (Jiráskův most) ř. km 54,30 až Mělník ř. km 0,00 je plavba zakázána.

Čtvrtek 12.8.2010
Hydrologická situace - oficiální informační zpráva č.14 z Povodí Vltavy k 12.8.2010 17,00

Srážky vypadlé v bouřkách během dnešního odpoledne neovlivnily průběh stávající situace. Zaznamenány byly pouze krátkodobé zvýšení hladin menších toků odvodňujících oblast Brd a následně Berounky v Berouně. V současné době se bouřkový pás přesouvá směrem na severovýchod a již dále neovlivňuje průtoky v oblasti povodí Vltavy. Na tocích v povodí Lužnice jsou dosahovány 1. a 2. SPA. Všechny hlásné profily jsou v této době již po kulminaci a všechny klesají, resp. stagnují. Stagnace průtoků v profilech Frahelž, Klenovice a Bechyně na Lužnici je způsobena řízeným zvyšováním odtoku z Rybníku Rožmberk a bude přetrvávat i nadále. Profil Hamr na Nežárce, který jako poslední dosahoval 3.SPA, poklesl na druhý stupeň včera v pozdních večerních hodinách. V povodí Sázavy pokračuje ve všech stanicích pokles. Na vodním díle Švihov se v současnosti k transformaci povodňových průtoků využívá retenčního prostoru a voda je převáděna nehrazeným přelivem. Na přítocích Želivky hladiny nadále klesají a 1.SPA je dosažen pouze na Trnavě v Červené Řečici, kde se během dnešního dne očekává pokles pod tento limitní stav. Do zítřejšího rána bude odtok z VD Vrané regulován tak, aby průtok v Praze poklesl pod 600 m3/s. Dále bude průtok setrvávat nad hodnotou 450 m3.s-1. Dle předpovědi ČHMÚ očekáváme na noc a zítřek přeháňky nebo občasný déšť s možností bouřek. Úhrny srážek by se měly pohybovat do 15mm/24h, pouze v případě bouřky nelze vyloučit lokální krátkodobé vydatné srážky, které mohou náhle zvýšit hladiny menších toků. Hladiny větších toků budou kolísat kolemsoučasné úrovně. Celou zprávu najdete ZDE: http://www.pvl.cz/portal/sap/public/hydsituace.pdf
Zpráva ze stránek Českého hydrometeorlogického ústavu: Momentálne: běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Aktuálně není v platnosti výstraha na nebezpečné jevy, ale ke konci tohoto a na začátku příštího týdne se budou místy vyskytovat vydatné srážky, zejména v bouřkách.

Středa 11.8.2010
Hydrologická situace - oficiální informační zpráva č.12 z Povodí Vltavy k 11.8.2010 18,00 Na tocích v povodí Lužnice jsou stále dosahovány 1., 2. i 3.SPA. Všechny hlásné profily jsou v této době již po kulminaci a všechny klesají, resp. stagnují. Stagnace průtoků v profilech Frahelž, Klenovice a Bechyně na Lužnici je způsobena řízeným zvyšováním odtoku z Rybníku Rožmberk a bude přetrvávat i nadále. V povodí Sázavy pokračuje ve všech stanicích pokles. Na vodním díle Švihov se v současnosti ke transformaci povodňových průtoků využívá retenčního prostoru a voda je převáděna nehrazeným přelivem. To je důvodem, že je na Sázavě ve stanici Kácov stále dosahováno 1.SPA, ale i zde průtok postupně klesá. Na přítocích Želivky hladiny nadále klesají a 1.SPA je dosažen pouze na Trnavě v Červené Řečici. Do zítřejšího rána bude odtok z VD Vrané regulován tak, aby průtok v Praze nepřesáhl 800 m3/s. Na dnešní den nejsou předpovídány žádné významné srážky. Pokles hladin bude nadále pokračovat.

Oznámení ze stránek Povodí Vltavy ohledně provozu na Vltavě
Provoz na Vltavské vodní cestě: Vzhledem k aktuálnímu průtoku ve Vltavě do 800 m3/s není plavba zakázána v úseku v úseku Vltavy Praha - Velká Chuchle ř. km 61,70 až Praha (Jiráskům most) ř. km 54,30. V úseku Vltavy Slapy -Třebenice ř. km 91,60 až Praha -Velká Chuchle ř. km 61,70 a v úseku Vltavy Praha (Jiráskův most) ř. km 54,30 až Mělník ř. km 0,00 je plavba zakázána.

Hydrologická situace - oficiální informační zpráva č.10 z Povodí Vltavy k 10.8.2010 18,00
Na tocích v povodí Lužnice a Nežárky jsou stále dosahovány 1., 2. i 3.SPA. Průtok v profilu Mláka na Nové řece v současné době kulminuje, v ostatních profilech v povodí Lužnice jsou průtoky již po kulminaci. Vzestup průtoku v hlásném profilu Frahelž dnes dopoledne byl způsoben řízeným zvýšením odtoku z rybníku Rožmberk. Také dolní a střední tok Lužnice vykazuje pokles hladiny. Dolní úsek toku Nežárky vykazuje v současné době setrvalý stav, který vlivem dotoku z Nové řeky bude přetrvávat. V povodí Sázavy pokračuje ve všech stanicích pokles. Na vodním díle Švihov se v současnosti ke transformaci povodňových průtoků využívá retenčního prostoru a voda je převáděna nehrazeným přelivem. Na přítocích Želivky jsou již dosaženy pouze 1.SPA a hladiny nadále klesají. Do zítřejšího rána bude odtok z VD Vrané regulován tak, aby průtok v Praze nepřesáhl 800 m3/s. Na dnešní noc nejsou předpovídány žádné významné srážky.


Úterý 10.8.2010
Vltava - stále povodňový stupeň č. 1, bdělost. Berounka - stále normální stav v LG Beroun, v LG Zbečbo klesající stupeň 1 - bdělost. Orlík, Slapy a Vrané - stále v zásobní prostoru. Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy trvale situaci monitoruje. Provozní pracovníci Povodí Vltavy situaci na vodních tocích neustále sledují v terénu. Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.


Hydrologická situace - oficiální informační zpráva č.9 z Povodí Vltavy k 10.8.2010 08,00
Na tocích v povodí Lužnice a Nežárky jsou stále dosahovány 1., 2. i 3.SPA. S výjimkou profilu Mláka na Nové řece jsou všechny hlásné profily v povodí Lužnice po kulminaci. Také dolní a střední tok Lužnice vykazuje pokles hladiny. Dolní úsek toku Nežárky vykazuje v současné době setrvalý stav. Vlivem zvyšujícího se průtoku v Nové řece bude tento stav přetrvávat. V povodí Sázavy pokračuje ve všech stanicích pokles. Na vodním díle Švihov se v současnosti ke transformaci povodňových průtoků využívá retenčního prostoru a voda je převáděna nehrazeným přelivem. Na přítocích Želivky jsou již dosaženy pouze 1.SPA a hladiny nadále klesají. Do zítřejšího rána bude odtok z VD Vrané regulován tak, aby průtok v Praze nepřesáhl 800 m3/s. Během dnešního dne nejsou předpovídány významné srážky.


Pondělí 9.8.2010 Stav Vltavy - stále povodňový stupeň č. 1, bdělost. Berounka - stále normální stav. Orlík, Slapy a Vrané - stále v zásobní prostoru. -Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy trvale situaci monitoruje. Provozní pracovníci Povodí Vltavy situaci na vodních tocích neustále sledují v terénu. Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.

Hydrologická situace - oficiální informační zpráva č.8 z Povodí Vltavy k 9.8.2010 18,00
Hydrologická situace
Srážky vypadlé během včerejšího večera a dnešní noci nezměnily vývoj situace na sledovaných tocích. Na tocích v povodí Lužnice a Nežárky proběhla jsou stále dosahovány 1., 2. i 3.SPA. Dnes v dopoledních hodinách kulminovala hladina již ve všech profilech v povodí Lužnice a Nežárky. Po kulminaci jsou i toky v povodí Vltavy a Otavy.
V povodí Sázavy pokračuje ve všech stanicích pokles. Na vodním díle Švihov se v současnosti ke transformaci povodňových průtoků využívá retenčního prostoru a voda je převáděna nehrazeným přelivem. Na přítocích Želivky jsou již dosaženy pouze 1.SPA a hladiny nadále klesají. Do zítřejšího rána bude odtok z VD Vrané regulován tak, aby průtok v Praze nepřesáhl 800 m3/s.

Fotografie rozvodněné Vltavy a uzavřené zatopené cyklostezky z 9.8.2010


Hydrologická situace - oficiální informační zpráva č.6 z Povodí Vltavy k 8.8.2010 18,00
Dnes byl odtok z VD Vrané regulován tak, aby průtok v Praze do 16.00 hod. nepřesáhl 600 m3.s-1. Po 16.00 hod. byl odtok postupně zvýšen tak, aby průtok v Praze nepřesáhl 800 m3/s. Srážková činnost dnes ustala. V nejbližších dnech se očekávají srážky s nízkými úhrny, které by neměly zpomalit celkový poklesový trend. V dolních částech.... celý text najdete ZDE: http://www.pvl.cz/portal/sap/public/hydsituace.pdf


Neděle 8.8.2010
Vltava - povodňový stupeň č. 1, bdělost. Berounka - normální stav. Orlík, Slapy - zatím v zásobní prostoru. Vrané - nad maximální hladinou. Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy trvale situaci monitoruje. Provozní pracovníci Povodí Vltavy situaci na vodních tocích neustále sledují v terénu. Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.
Podle sdělení pana Vacka z MÚ Praha - Zbraslav na http://www.mc-zbraslav.cz/co-se-prave-deje/ byl uzavřen podchod k řece v ulici U Malé řeky (u restaurace U Přístavu) a nájezd na cyklostezku na Závisti.

Hydrologická situace - oficiální informační zpráva č.5 z Povodí Vltavy k 8.8.2010 08,00
Intenzivní srážky, které vypadly během včerejšího dne způsobily výrazné vzestupy hladin. Zejména v povodí Lužnice a Sázavy. V povodí Lužnice vypadlo 30 - 40 mm/24h. V povodí Želivky vypadlo 50 - 80mm/24h.
Podle dostupných informací z ČHMÚ by měly srážky na území ve správě státního podniku Povodí Vltavy během dne ustávat (max. 0 - 5 mm/24h) a situace by se tedy měla na horních tocích stabilizovat, na dolních tocích budou pokračovat vzestupy vlivem dotoku.
Během včerejšího dne byl odtok z Vltavské kaskády postupně zvyšován tak, aby byl zachován, případně zvětšen volný prostor pro transformaci zvýšených přítoků. Dnes bude odtok z VD Vrané regulován tak, aby průtok v Praze do 16.00 hodin nepřesáhl 600 m3.s-1. Po 16.00 hod. bude odtok zvýšen tak, aby průtok v Praze nepřesáhl 800 m3/s.... celý text najdete ZDE: http://www.pvl.cz/portal/sap/public/hydsituace.pdf


Sobota 7.8.2010
Na Vltavě v Modřanech je v současnosti hlášen první povodňový stupeň - bdělost. Hladina vody v Berounce se zatím jen postupně zvedá, podle mapy na stránkách Povodí Vltavy ve 13 hodin ještě zbývalo kolem 130 cm do vyhlášení prvního povodňového stupně. Zbraslav může tedy zatím klidně lenošit v dnešním deštivém, víkendovém odpoledni, ale obyvatelům dolní Zbraslavi - Záběhlic by se určitě lépe spalo, kdyby byla konečně hotová protipovodňová zeď. Mnoho občanů horní Zbraslavi si totiž myslí, že je již celá Zbraslav chráněná proti velké vodě a že jí nic nehrozí. Ve zdi jsou ale bohužel stál místa, která nejsou ničím zastavěná, na dostavbě protipovodňové zdi se ale stále pracuje.


Pátek 6.8.2010
V odpoledních hodinách došlo, dle sdělní Magistrátu hl.m. Prahy, k uzavření vrat na Čertovce a k vyklizení některých pražských náplavek. Důvodem byly deště hlášené meteorology a manipulace na Vltavské kaskádě.
Fotografie jsou ze soboty 7.8.2010 dopoledne.
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí