Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
vinoteka.jpg, 11kB

Kalendář

2003-0
Info
Slovo primátora -VÁLKA

Vážení spoluobčané, milí Pražané.
Krizový štáb hlavního města Prahy se zabýval na svém mimořádném zasedání situací v hlavním městě v souvislosti s hrozícím mezinárodním konfliktem v Iráku.

Jako hejtman a primátor hl. m. Prahy nesu odpovědnost za řízení krizového štábu a řešení krizových či mimořádných situací v Praze. Hlavní město má proto k dispozici kvalitní integrovaný záchranný systém a řadu pravomocí umožňujících ochranu obyvatel i jejich majetku. V případě potřeby je možné využít zdravotnická, záchranná, bezpečnostní i jiná zařízení, služby a složky státu, zasáhnout do organizace dopravy i celého systému fungování města, a zajistit tak bezpečí i nezbytnou pomoc, těm, kteří ji budou potřebovat. Krizový štáb je připraven těchto pravomocí a nástrojů využít, pokud by takováto potřeba nastala. Integrovaný záchranný systém Prahy i všechny ostatní složky jsou v pohotovosti.

Zároveň je nezbytné zdůraznit, že podle všech dostupných informací v této chvíli není v Praze situace, která by měla vést k vyhlášení stavu nebezpečí. Není proto důvod k panice.

Přesto je systém krizového řízení a krizový štáb uveden do pohotovosti, abychom byli schopni řešit okamžitě jakýkoli vážnější problém ohrožující hlavní město.

Chceme zajistit kvalitní a rychlou informovanost Pražanů, a proto uvádíme současně do provozu i tyto webové stránky. Jejich prostřednictvím a s pomocí médií a dalších informačních kanálů budeme informovat o vývoji zahraničně politické situace i možných rizicích pro hlavní město Prahu. Zároveň uvádíme, stejně jako v době povodní, do provozu Call-centrum s telefonním číslem 800 879 800. Jsme připraveni, mimo informací, které najdete na webových stránkách, odpovídat na Vaše dotazy i podněty.

Vážení spoluobčané, vypjatá mezinárodní situace v této chvíli Prahu bezprostředně nezasahuje ani neohrožuje. Hlavní město s největší pravděpodobností čekají pouze všední dny s všedními starostmi. Jsme ale připraveni. Přeji si však a věřím, že mimořádných nástrojů nebudeme muset využít.MUDr. Pavel Bém

primátor hl. m. Prahy


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí