Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
autoskola.jpg, 11kB

Kalendář

2003-0
Info
Zásady chování při mimořádné situaci
Všeobecné
zachovejte klid a jednejte s rozmyslem, nedopusťte paniku
informujte záchranné složky na číslech tísňového volání (pokud již nezasahují)
bezpodmínečně respektujte pokyny předávané sdělovacími prostředky a pokyny příslušníků zasahujících jednotek
chraňte sebe a poskytněte pomoc dalším osobám, zejména dětem, starým a nemocným lidem
neprodleně varujte ostatní ohrožené osoby
opusťte ohrožený prostor, nejste-li schopni pomoci
dále sledujte vysílání regionálních rozhlasových stanic
nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy


Při požáru

oznamte situaci na linku 150
varujte a vyveďte ohrožené osoby (do příjezdu záchranných jednotek)
zastavte plyn, vypněte el. proud, vezměte nejnutnější věci (doklady, peníze, užívané léky)
odstraňte předměty, které mohou vybuchnout nebo přispět k větší intenzitě požáru
nevětrejte
opusťte ohrožený prostor
nepoužívejte výtah
pokud je možno, buďte nápomocni zasahujícím jednotkám informací o zasaženém prostoru
nedopusťte paniku a snažte se správně odhadnout situaci a vlastní síly


Při úniku škodlivé látky

kolmo na směr větru opusťte ohrožený prostor. Není - li to možné, vstupte do nejbližší budovy (ne sklepů), pokud možno do vyšších pater
oznamte situaci na linku 150
všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře, atd. (použít izolepu, mokré textílie...), neopouštějte budovu do obdržení informace, že je to možné
vypnout klimatizaci, digestoře a jiné prostředky nuceného oběhu vzduchu
při průniku škodliviny do Vašeho úkrytu zvolna dýchejte přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům
chraňte oči těsnými brýlemi (např. lyžařské, plavecké apod.)
při svědění na některých částech těla tyto omyjte větším množstvím vody a otřete do sucha, oděv podle možnosti vyměňte
sledujte vysílání televizních a rozhlasových stanic


Při zasažení slzným plynem

· ochraňte oči a dýchací orgány namočenou rouškou, kapesníkem apod.

· co nejrychleji opusťte prostor kontaminovaný slzným plynem

· zasažená místa na těle co nejrychleji omyjte mýdlovou vodou, borovou vodou vypláchněte oči a 2% roztokem hydrogenuhličitanu sodného (jedlá soda, soda bikarbona) vykloktejte ústa

· v případě zdravotních problémů neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc· Charakteristika slzného plynu:

Slzným plynem se označuje skupina dráždivých látek (chloracetofenon, o-chlorbenzylidenmalondinitril a další) zavedených do výzbroje policie a pořádkových jednotek. Působí na organismus velice rychle, zvláště pokud jsou použity ve formě roztoku či aerosolu.· Působí:

Typický účinek je omezen na silné pálení očí doprovázené hojným slzením, obtížemi při dýchání, kašlem, pocitem pálení na vlhké kůži, výtokem z nosu, značným uvolňováním hlenů a závratí. Vysoké koncentrace mohou také vyvolat nevolnost, zvracení, průjmy, krvácení z nosu a dlouhodobé zvýšení krevního tlaku.Při obdržení podezřelé zásilky

NEPANIKAŘTE
Mikroorganismy antraxu mohou infikovat kůži, trávicí systém nebo plíce. Aby mohlo k infekci dojít, musí se mikroorganismus dostat k porušené pokožce nebo musí být spolknut anebo vdechnut jako součást nějakého aerosolu. Propuknutí nemoci se dá bránit podáním příslušných antibiotik po expozici tomuto nebezpečnému mikroorganismu. Antrax se nepřenáší z člověka na člověka

NETŘEPEJTE ani nevyprazdňujte obsah podezřelé obálky nebo balíčku

ULOŽTE obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru tak, aby se zabránilo úniku jeho obsahu

PŘIKRYJTE podezřelou obálku nebo balíček větším kusem papíru, kusem oděvu, obráceným odpadkovým košem apod., nemáte-li igelitový pytel nebo vhodný kontejner k dispozici, a tento kryt dále nesnímejte

OPUSŤTE místnost

ZAVŘETE dveře nebo celou dotčenou část objektu, aby nikdo další nemohl dovnitř

UMYJTE si ruce vodou a mýdlem, aby se prach nemohl rozšířit do obličejových partií

Co dělat dále...

Jste-li DOMA, nahlaste incident Policii ČR na číslo 158

Jste-li V PRÁCI, nahlaste incident Policii ČR na číslo 158 a informujte správce budovy a vašeho nadřízeného.

SEPIŠTE SEZNAM všech osob, které byly v místnosti v době, kdy došlo k identifikaci podezřelé obálky nebo podezřelého balíčku. Seznam předejte zdravotnickým pracovníkům i vyšetřujícím orgánům po jejich příchodu. Seznam může sloužit jako pomůcka při dalším zkoumání a vyšetřování.

Při mimořádné události v metru

Při vzniku jakékoliv mimořádné události se cestující musí řídit pokyny provozních zaměstnanců metra, které jsou sdělovány přímo, případně prostřednictvím staničního nebo vlakového rozhlasu. Ukázněnost cestujících a vhodná spolupráce s provozními zaměstnanci, jakož i pochopení k prováděným opatřením je to nejlepší, co mohou cestující pro svou bezpečnost udělat.
V každém případě zachovejte klid, nepodlehněte panice a pokuste se uklidnit spolucestující. Panika je nejhorší nepřítel všech záchranných akcí.
Spolehněte se na pokyny zaměstnanců dopravce, kteří mají informace o vzniklé situaci a zkušenosti při jejím řešení. Jsou zde proto, aby Vám i za cenu vlastní újmy pomohli. Bezvýhradně respektujte pokyny přepravce.
Nepodnikejte žádné individuální akce, protože podzemní tunely skýtají pro neznalé osoby řadu nebezpečí ohrožujících život, především vysokým napětím a pod.
V rámci prostorových možností se podle situace vzdalte od ohniska přímého nebezpečí a poskytněte první pomoc zraněným.

Při povodni

v případě kritického nedostatku času nebo nejasné situace se okamžitě odeberte na vyvýšené místo
varujte ohrožené osoby ve svém okolí
v případě relativního dostatku času - sledujte informace uváděné ve sdělovacích prostředcích, připravte si nouzové zavazadlo
zabezpečte svůj dům v rámci vašich možností proti vniknutí vody (sklepní okna, vchodové dveře)
vybavení domácnosti přemístěte do vyšších pater - včetně potravin a vody
připravte svůj dům na nouzové opuštění - uzavřete všechny přívody energie, plynu, vody, uzavřete okna
dbejte pokynů záchranářských skupin
V případě evakuace

důvody evakuace mohou být různé, proto i časový prostor k jejímu provedení bude různý a může být i velmi krátký
výzvu a pokyny k evakuaci obdržíte z hromadných sdělovacích prostředků nebo přímo od příslušníků zasahujících jednotek
nepodlehněte panice
podle časových možností si připravte nouzové zavazadlo
bezvýhradně se řiďte pokyny záchranářských složek, vydávaných na místě nebo vysílaných regionálními rozhlasovými stanicemi
při vyhlášení evakuace je vhodné využít vlastní možnosti - vlastní automobil, chatu, případně dočasné ubytování u známýchV případě nouzového opuštění bytu

Mimořádné situace často vyžadují rychlé opuštění Vašeho bytu. Pro tento případ je důležité znát základní zásady:

Rychle, ale s rozvahou si připravte nouzové zavazadlo, které by mělo obsahovat:

osobní doklady, peníze, cennosti a pojistné smlouvy
osobní léky a základní zdravotnické prostředky
trvanlivé potraviny na 2 - 3 dny
tekutiny v nádobě (obalu) voda, čaj, šťávy a pod.
toaletní a hygienické potřeby
základní předměty denní potřeby (jídelní nádobí, otvírák na konzervy, ostrý nůž, svítilna a zápalky)
bateriovou svítilnu, zápalky, svíčky, zapalovač
bateriový rozhlasový přijímač + náhradní zdroje
přikrývku, spací pytel
náhradní prádlo a oblečení (podle klimatických podmínek)
zavazadlo označit visačkou se jménem a adresou

Při opuštění bytu nezapomeňte

uzavřít všechna okna
vypnout a uzavřít hlavní rozvody el. proudu, vody a plynu
zajistit bezpečné uložení zbraní, střeliva a příslušných dokladů (tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití)
vhodně se obléci a obout
pečlivě uzamknout byt


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí