Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
klara-touskova.jpg, 12kB

Kalendář

2003-0
Info
Konec nucených výseků
Při vstřebávání informací o chystané novele veterinárního zákona si asi ne každý uvědomil, že tím, že již nebude existovat kategorie podmíněně poživatelného masa, zmizí tento sortiment z tzv. nucených výseků. Vlastně i takto charakterizované obchody ztratí své opodstatnění. O tomto návrhu Státní veterinární správa ČR informovala již před půl rokem, i poté, kdy návrh novely schválila vláda a dále v průběhu schvalovacího procesu této novely veterinárního zákona.

Nyní novela veterinárního zákona po schválení poslanci Parlamentu ČR (27. 2. 2003) i senátory ve Sněmovně ČR (3. 4. 2003) nabude účinnosti dnem prvního července 2003, a právě tímto datem se avizované stane skutečností.

Smyslem tohoto opatření bylo sladit naši legislativu s legislativou EU, a jejím smyslem v tomto případěje, aby všechny potraviny pro výživu lidí splňovaly jednotné a jasné nejen zdravotní, ale i kvalitativní parametry.

Tak zvaným nuceným výsekem se dosud rozumělo maso ze zvířat poražených na nucené porážce, které bylo státním veterinárním dozorem posouzeno jako způsobilé pro lidskou spotřebu ovšem s dodatkem, že je sice zdravotně nezávadné, avšak nesplňuje všechny požadavky na kvalitu. To znamenalo, že takovéto maso se muselo zpracovat například co nejdříve, neboť mohlo právě kvůli nestandardním okolnostem porážky snáze podléhat rozkladným procesům, popřípadě také mohlo mít jiné kvalitativní vlastnosti – například jinou konzistenci, tuhost, zkrátka horší kuchyňskou využitelnost. Samozřejmě muselo být zdravotně nezávadné, ale s upozorněním na možná rizika.

Úpravou veterinárního zákona tato rizika z potravního řetězce člověka vymizí.


Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí