Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
antik.jpg, 12kB

Kalendář

2003-0
Info
Praha využije služeb soudních exakutorů i pro vymáhání pokut od řidičů 14.5.2003
Městská rada včera schválila využití služeb exekutorských úřadů k vymáhání pohledávek plynoucích z pokut uložených Městskou policií HMP v blokovém řízení a na místě nezaplacených.


A návrhy rámcové smlouvy o provádění exekucí a další činnosti a uzavření rámcových smluv na dobu určitou do 31. 12. 2003 s exekutorskými úřady, schválenými usnesením Rady HMP už letos v únoru. Tehdy městská rada schválila seznam exekutorských úřadů, které budou hlavnímu městu Praze poskytovat externí služby při vymáhání pohledávek hlavního města Prahy.Tyto smlouvy za hl.m.Prahu podepíše náměstek primátora Rudolf Blažek.
Rozhodnutí rady předcházela jednání s vybranými soudními exekutory jednání, během nichž byl dohodnut konkrétní postup při využívání služeb soudních exekutorů hlavním městem Prahou a ve spolupráci s legislativním a právním odborem Magistrátu hl. m. Prahy byl zpracován návrh rámcové smlouvy o provádění exekucí. Soudní exekutoři byli s návrhem rámcové smlouvy seznámeni a plně s ním souhlasí.
Náměstek primátora Mgr. Rudolf Blažek také posuzoval možnost využívání služeb vybraných soudních exekutorů pro vymáhání pohledávek plynoucích z pokut ukládaných Městskou policií hl. m. Prahy v blokovém řízení na místě nezaplacených. Tento postup se jeví pro hlavní město Prahu výhodný. Soudním exekutorům se mají předávat k vymáhání pohledávky plynoucí z pokut uložených Městskou policií hl. m. Prahy po 1.5.2003. Do konce roku se předpokládá, že výdaje na úhradu exekutorských služeb u vymáhání těchto pokut dosáhnou částky 2,5 mil. Kč. Se stejnou částkou je uvažováno u výdajů na úhradu exekutorských služeb u pohledávek HMP.
Rámcové smlouvy o provádění exekucí a další činnosti budou prozatím uzavřeny na dobu určitou do 31.12.2003. A k tomuto datu budou služby soudních exekutorů odborem daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy a ředitelem Městské policie hl. m. Prahy vyhodnoceny. Na základě tohoto vyhodnocení bude upřesněn, popř. upraven další postup hlavního města Prahy při využívání služeb soudních exekutorů.


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí