Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
binter.jpg, 8,9kB

Kalendář

2003-0
Info
Pražané, kteří se chystají stavět
Pražané, kteří se chystají stavět, musejí od 1. září počítat se změnami v udělování některých povolení. Územní řízení, které až dosud zajišťoval odborný úřad magistrátu, se stejně jako před časem stavební řízení stěhuje do působnosti orgánů městských částí. Praha - Vyhlášku, která posiluje působnost orgánů městských částí vúzemním řízení, schválilo před několika dny pražské zastupitelstvo.

Princip změny spočívá v tom, že část územních řízení, která doposud zajišťoval útvar magistrátu, budou nyní provádět úřady jednotlivých městských částí. Už dříve bylo schváleno přenesení kompetencí na městské části ve stavebním řízení, tedy samotném povolování staveb. Územní řízení musí vněkt erých případech řízení stavebnímu předcházet. " Územní řízení se týká umísťování staveb, využití území, stavebních uzávěr či dělení a scelování pozemků," vysvětlila pracovnice odboru územního rozhodování pražského magistrátu, která si nepřála být jmenována. Dodala, že doposud bylo územní řízení velice nepřehledné a nejasné. " Věříme, že nyní se vše zjednoduší a zprůhlední, stejně jako tomu bylo, když se přenesly na městské části kompetence ve stavebním řízení," dodala. Přenesení působnosti na městské části zároveň umožní jednotné posuzování staveb jak v řízení územním, tak stavebním. Stejně jako stavební povolení bude totiž i územní rozhodnutí vydané úřady městských částí v případě sporů přezkoumávat magistrát. Tím bude zajištěno sjednocování rozhodování na celém úseku stavebního řádu v hlavním městě Praze. Tento systém tak bude přizpůsoben systému celostátnímu a magistrát bude mít, i pokud jde o územní řízení, stejné postavení jako krajské úřady.

Zdroj: Večerník Praha
Datum vydání: 17.6.2003

Autor: Alena Adámková
Rubrika: servis
Strana: 15


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí