Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
veterina.jpg, 9,4kB

Kalendář

2002-0
Info
Předvolební okénko
Kdo rozhoduje volby
Volby přitahují naši pozornost už jenom z toho prostého důvodu, že se při nich jedná o moc. Moc a peníze fascinují téměř každého bez ohledu na jeho politickou orientaci. Volby také přitahují náš zájem, protože se jedná o souboj v tomto případě politický a čekání na vítěze je vždy tak trochu napínavé. Moc, bohatství a síla to jsou tradiční hodnoty, které již odedávna rozechvívají lidská srdce a proto je čas volební časem rozjitřeným.
Přesto je možné s jistou nadsázkou tvrdit, že volby jsou již rozhodnuty. Jde totiž o to, jak se případní voliči (roz)dělí mezi tři hlavní voličské kategorie, a to na ty, kteří volby „zaspí“, na ty, pro které je volba věcí trvalé náklonnosti a na ty, kteří k volbám přistupují jako ke svého druhu občanské ctnosti.

Strach z hezkého počasí
Podle tvrzení politologů jsou voliči pravicových stran svobodomyslní a sebevědomí do té míry, že si při hezkém počasí v době konání voleb raději vyjedou na svou dáču a takto volby „zaspí“. Jejich argumentace je jednoduchá - však ono to dopadne dobře i bez nás. Samozřejmě, že do této kategorie patří i ti, kteří volby jednoduše z nejrůznějších důvodů pustí k vodě. Proto je jedním z cílů předvolební kampaně voliče probudit a k volbám „vyhnat“. Počasí však v moci politiků naštěstí zatím není.

Váš osud je v našich rukou
Během 90. let se ve společnosti prosadil typ voliče citově vázaného na svoji politickou stranu a jeho vůdce. Volební preferenci si tento volič zabudoval do své struktury osobnosti tak silně, že odlišnou volbu chápe jako zradu či dokonce atentát. Vznik takto závislého voliče má co dočinění s představou rychlé cesty od chudého komunismu ke svobodě a kapitalistickému konzumu. Citově vázaní voliči dávají předem bianco souhlas s vládou své strany. Výsledkem tohoto zákrutu lidské logiky je nízký práh citlivosti k manýrám nové politické elity. Citově závislý volič si obrazně řečeno nechá na hlavě dříví štípat - proto početní množství voličů této kategorie ovlivňuje politické klima následujícího volebního období.

Volby jako občanská ctnost
Inteligentní volič, který rozezná faleš a klam, člověk, který není zaangažován v žádné politické straně, ale záleží mu na tom v jakých poměrech bude žít, má v čase předvolebním těžký život. Pokud nechce zahodit svůj hlas špatnou volbou, musí zvolit tu správnou volební strategii. Inteligentní volič může ukázat červenou kartu vládnoucí straně a zvolit opozici, pokud dojde k přesvědčení, že nastala doba dát ji šanci. Jeho argumentace vychází z jednoho ze základních principů demokracie. Inteligentní volič totiž ví, že pro demokracii je prospěšná změna lidí na politických postech, změna témat a přístupů k řešení veřejných záležitostí.
Bohužel étos boje o pravdu letošní volební kampaň postrádá, jde jen o techniku boje o moc. Jsou snad volby roku 2002 první rutinní volby zaběhané české demokracie?

Jsme na vaší straně
Je jen na vás, zda se rozhodnete volby raději „zaspat“ anebo se pro jistotu trochu potrápit nad svou letošní volební strategií. Někteří politici však budou v každém případě na vaší straně - pochopitelně za vaše peníze.
Váš Jiří Ryba(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí