Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
antik.jpg, 12kB

Kalendář

2004-0
Info
Jaké bylo řádné zastupitelstvo

Okolo sto padesáti lidí se ve středu sešlo v aule ZŠ V. Vančury při příležitosti 11. zasedání místního zastupitelstva. V úvodu jednání složil slib nový zastupitel z řad ODS pan JUDr. Jungbauer Radomír na místo pana Petra Průchy, který se odstěhoval. Následovalo odsouhlasení programu jednání. Opozice navrhovala zařadit bod "hlasování o důvěře rady MČ". Návrh nepodpořil dostatečný počet zastupitelů. Dále jednání probíhalo podle progamu: volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení 10. zasedání zastupitelstva městské části . Dr. Ryba vznesl připomínku, aby byl tento bod přejmenován na "kontrola plnění usnesení ...". Bod byl zařazen do programu na pozdější projednání.Velkým soustem bylo zjištění, že rada neučinila dostatečné nápravné kroky jako reakci na zprávu kontrolního výboru. Následovala hádka, zda-li článek v ZN podepsaný panem radním Hanzelkou vyjadřuje nebo nevyjadřuje stanovisko rady.
Zajímavým bodem byly interpelace občanů. Po vzoru jednacího řádu zastupitelstva hlavního města Prahy se tomuto bodu věnovala hodina času s tím, že zbytek se zařadí na konec jednání. Nevoli u lidí vzbudila skutečnost, že možnosti interpelovat využili zastupitelé mezi sebou a krátí tak čas pro občany. Interpelace se věnovaly většině sporných témat, které na Zbraslavi řešíme. Opět přišla na přetřes nešťastná polní cesta z Lahovic do Radotína, jejíž oprava stála přes milion korun s prakticky nulovým přínosem. Dalším bodem byla protipovodňová opatření, rekonstrukce domu čp. 626, stav stavby obecní zahrady, znečisťování ulice Žabovřeská v okolí stavby DPS a další.


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí