Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
accord.jpg, 6,5kB

Kalendář

2002-1
Info
Nenávratný příspěvek fyzickým osobám, které přišly o byt, ve výši 150 tis. Kč na jeden zničený byt
Komu: Fyzické osobě, která užívala byt z titulu nájmu, vlastnického práva, věcného břemene nebo jiného právního důvodu a v důsledku povodně přišla nenávratně o své bydlení.
Náležitosti žádosti:
· Doložení trvalého pobytu.
· Prokázání trvalého bydliště v povodní zničené nemovitosti.
· Pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodněmi v roce 2002 a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v tomto období , popř. s potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna.
· Výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu (odstraněné stavby).
· Nájemní smlouva ověřená vlastníkem, případně jiný doklad o právním užívání bytu (např. z titulu věcného břemene, výpůjčky bytu, nepojmenované smlouvy).
Termín podání: do 31. března 2004 na MHMP

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí