Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
pojisteni-aut.jpg, 10kB

Kalendář

2002-1
Info
Úhrada nákladů demolic zničených objektů
Komu: Fyzické osobě – vlastníkovi (spoluvlastníkovi) stavby pro bydlení, která v důsledku povodně byla zničena nebo odstraněna.
Obci, která hradila náklady na odstranění stavby pro bydlení ve vlastnictví obce, nebo za vlastníka fyzickou i právnickou osobu, jako např. bytové družstvo apod.
Náležitosti žádosti:
· Pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby pro bydlení nebo její části s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna.
· Výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu nebo bytu ve vlastnictví v takovém objektu.
· Doklady o výši nákladů vynaložených vlastníkem nebo obcí na odstranění stavby, které nesmějí překročit ceny v místě obvyklé.
Postup: Písemnou žádost na MHMP do 31. března 2004.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí