Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
kotva.jpg, 11kB

Kalendář

2002-1
Info
Úvěr fyzickým osobám, které přišly o byt, do výše 850 tis. Kč na nový byt
(splatnost 20 let , úroková sazba 2 %, čerpání do 3 let, zajištění zástavním právem)
Úvěr v max. výši 850 tis. Kč z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytu nebo rodinného domu lze poskytnout na:
· výstavbu rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví,
· změnu stavby rodinného domu, kterou se bez využití dosavadních místností získá nový samostatný byt,
· změnu jiné stavby, kterou se bez využití dosavadních obytných místností získá nový samostatný byt,
· stavební úpravy nebytových prostor nebo nástavba, přístavba či vestavba do půdních prostorů, kterými se získá nový samostatný byt ve vlastnictví.
· koupi bytu
Komu: Fyzické osobě, která byla vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a přišla nenávratně o své bydlení v důsledku povodní.
Náležitosti žádosti:
· Doložení skutečnosti, že osoba v bytě trvale bydlela.
· Doklad přihlášení k trvalému pobytu.
· Pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popř. potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna.
· Pravomocné kolaudační rozhodnutí v případě, že v odstraňovaném objektu bylo více bytů.
· Výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu nebo bytu ve vlastnictví v takovém objektu
Fyzická osoba předloží písemnou žádost Státnímu fondu rozvoje bydlení. Úvěr se poskytuje na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi Fondem a žadatelem o úvěr.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí