Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
elektro-opravy.jpg, 7,9kB

Kalendář

2002-1
Info
Bezúročný úvěr pro obyvatele Prahy postižené povodní, který poskytuje Česká spořitelna a.s. na základě dohody s hl.m.Prahou
Úvěr je hotovostní, neúčelový, jeho maximální výše je 200 tis. Kč, doba splatnosti je 8 let. Řádné úroky hradí hl.m.Praha.

Sankční úroky, penále, poplatky, smluvní pokuty hradí příjemce půjčky.
Komu: fyzické osobě, která prokáže, že v době povodně měla trvalé bydliště v objektu, který byl vážným způsobem poškozen v důsledku povodní *
Způsob prokázání: předložení občanského nebo jiného náhradního dokladu
* dále doloží právní titul užívání bytu
Způsob prokázání: vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí), nájem bytu (nájemní smlouva)
* a dále prokáže, že bytová jednotka byla nebo má být v důsledku povodní na základě rozhodnutí příslušného orgánu odstraněna nebo pokud prokáže, že bytová jednotka byla v důsledku povodní zaplavena do výše horní hrany oken
Způsob prokázání: vlastníci RD (posudek statika), obecní byty (potvrzení MČ), družstva, ostatní (potvrzení statutárním orgánem společnosti, vlastníkem nebo zástupcem vlastníka), potvrzení stavebního odboru MČ o stavu zatopení bytu
Termín vydávání potvrzení: Od 7.10.13 hod. do 28.11. 2002 do 18 hodin na ÚMČ Praha - Zbraslav (kancelář starosty - Josef Němec)

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí