Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
uzemlicku.jpg, 7,5kB

Kalendář

2002-0
Článek
PRIORITOU NEJBLIŽŠÍ DOBY BUDE VÝSTAVBA BYTŮ!
(O přízeň voličů se ucházejí nezávislí kandidáti)

Pohled na příští volební období je do velké míry vymezen vlivem událostí, které nás postihly v srpnu letošního roku. Bude nutné pokládat toto období především za dobu obnovy, která by měla být základem dalšího rozvoje a možné realizace doposud neuskutečněných záměrů.

Nepochybně bude nutné zabývat se přehodnocením územního plánu s ohledem na možnou, byť náhradní, zástavbu pro řešení dočasného i trvalého bydlení pro občany postižené povodní. S tím souvisí i nutnost co nejvíce urychlit výstavbu domu s pečovatelskou službou, která bude zahájena již v letošním roce - i zde bude možný zdroj pro trvalé ubytování. V oblasti bydlení bude správné zabývat se například i možnou výstavbou střešních bytů, řešit dál podle legislativních možností věcnou problematiku podnajímání obecních bytů atd.
Další úkol, jehož řešení nebude možné dlouho odkládat (byť jeho rychlost závisí na hl. m. Praze) je dostavba Základní školy Nad Parkem, která by řešila i umístění mateřské školy Ottova z nevyhovující a navíc zaplavené budovy.
Pokračování obnovy komunikací a chodníků nyní ještě navíc zkomplikované povodní, definitivní řešení zdravotnické péče, především lékařské služby první pomoci a možný převod objektu tvz. "polikliniky" z majetku státu do majetku hl. m. Prahy, rekonstrukce celkem sedmi "obecních" objektů, řešení prostoru Zbraslavské náměstí - to jen pouhý zlomek nezbytných úkolů, které čekají na příští zastupitelstvo.
Bylo by velice hezké, kdyby se zlepšila komunikace mezi hl. m. Prahou a městskými částmi, které jsou "okrajové" a to nejen verbálně, ale především věcně. Zatím, bohužel, byly zkušenosti spíše opačné. Právě tak je nutné, aby se členové zastupitelstva více zapojili do konkrétní práce pro Zbraslav a tvářili se víc jako spolupracovníci než jako kritici.
Bylo by možné říci ještě mnoho, ale slova jsou vždycky jen slova. Je na lidech, aby si srovnali v hlavě, co kdo udělal, ne co kdo řekl.

Sdružení nezávislých

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí