Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
accord.jpg, 6,5kB

Kalendář

2002-1
Článek
Každý rybník potřebuje štiku
(volební polemika)

Rozdělené světy Víme o tom, že někde se svět dělí na bílé a černé, na chudé a bohaté. Dělí se na ty, kteří žijí ve strachu a obavách a na ty, kteří žijí v bezpečí za vysokými zdmi. Jsou místa, kde rozdělení světa bije do očí a novináři tam jezdí za reportáží. Jinde je zvykem rozdíly zakrývat a nepřipomínat. My jsme žili donedávna ve světě, který nám nepřipadal nijak zvlášť ostře rozdělený, přestože takový asi byl. Až povodeň nás samotné jasně rozdělila na ty, kteří byli zatopeni a na ty, kteří nebyli. Ti zatopení se dále striktně dělí na ty, kteří mohou bydlet a ty, kteří bydlet nemohou, na ty, kteří byli pojištěni a ty, kteří pojištěni nebyli. Povodeň nás rozdělila - někomu vzala mnohaleté úsilí, někdo na ni i vydělal. Povodeň způsobila, že jsme se rozdělili na ty, kteří pomáhali jiným zadarmo a dobrovolně a na ty, kteří za přesčasovou práci v době povodní dostanou řádnou mzdu. Na Zbraslavi (ale samozřejmě i jinde v postižených oblastech) jsme se rozdělili i na základě zkušenosti s úřady - někdo má s místním úřadem ty nejlepší zkušenosti, někdo zase ty nejhorší. Někde se podávají kolektivní žaloby, jinde se přou o to, kdo je „povodňový hrdina".

Ze dne na den, nepřipraveni, jsme se ocitli v rozděleném světě. Novou realitu rozděleného světa a spory s tím spojené nám připomene četba říjnových Zbraslavských novin. Můj článek ze září Zbraslav po povodni, respektive jeho úvod, nesplnil účel, pro který jsem jej sepisoval - začít přemýšlet na aktuální téma. Začít vážně přemýšlet o tom, jaká by měla být Zbraslav po povodni. Bohužel, ke škodě věci, více než na toto důležité téma, jsou říjnové Zbraslavské noviny věnovány mé osobě. Povodňový val, rekultivace Malé řeky, obnova povodní poničeného Krňáku jako téma jsou odsunuty, aby se čtenáři mohli dozvědět něco o statickém posudku na můj dům, o mých nájemnících, o mé neochotě fyzicky pracovat a dokonce si v klidu mohou prohlédnout fotografii mého domu ze dne 14. srpna dopoledne. Proč najednou tolik zájmu o mou osobu?

Aleš Háněl a ti druzí
Aleš Háněl patřil k mým oblíbeným žákům - byl členem „klubu chyt-rých dětí", který se scházel u mne doma v bytě. Proč nyní fotí dětský kočárek před mým domem (již zmí-ně-ná fotografie domu s rybou v ulici U Národní galerie)? Aby mne usvědčil, že jsem zneužil situaci a ko-čárek přidal do obecního kontejneru? Nebo spíše jde o bleskovou reportáž dvou stranických kolegů? Aleš Háněl je na čtvrtém místě kandidátky Nezávislých, Karel Tejkal na šestém. Jen tak mimochodem - od 27. srpna mi vyváží kontejnery firma pana Cyraniho. Platím to já, abych zbytečně nezatěžoval obecní kasu. Takhle si snad Nezávislí nepředstavují volební polemiku (Zbraslavské noviny s chladnokrevností sobě vlastní o volební polemice mluví)!

Vážím si písemného vystoupení pan inženýra Otta, který jako správný pravicový politik (9. místo kandidátky ODS) hájí právní řád. Přesně to jsem dělal i já, když jsem v průběhu povodní, kdy můj dům nebyl právně pokládán za obyvatelný a fakticky byl obyvatelný jen velmi problematicky, požadoval, aby jej opustil i pan Šrámek. Já s rodinou a další nájemníci se evakuovali. Ostatně mám zato, že v jiných čtvrtích Prahy se o splnění příkazu k evakuaci diskuse nevedly. Vznikla mi tak právní odpovědnost, kterou jsem byl nucen nést nedobrovolně za ty, kteří v domě zůstali bydlet. Povinností lidí z úřadu bylo panu Šrámkovi, který si tam opakovaně chodil stěžovat, mu tuto právní skutečnost vysvětlit a zasáhnout - ne mu jen přikyvovat a mne dokonce vyzývat k jakémusi jednání. Tvrzení Václava Otta, že jsem se svým požadavkem vůči nájemci dopouštěl omezování osobní svobody a porušoval ustanovení trestního zákona je v kolizi se Stavem nouze, který vyhlásil předseda vlády v době povodní. Ostatně tato Vyhláška visela na domech při vstupu do naší ulice. To, že si pan Ott nenašel čas si ji pročíst, není pro něj omluvou. Úřad mi pak vydal písemné osvědčení, že dům je opět způsobilý k obývání od 19. srpna. K tomu není co dodat.

Dále pan inženýr Ott tvrdí, že jsem se chtěl nájemníků zbavit natrvalo, abych jejich byt přebudoval na nebytové prostory. Nejenže mi tím podsouvá svůj způsob uvažování, ale navíc se jedná i o ukázku špatné ekonomické úvahy od ekonoma. Od ekonoma, který nepostřehl, že díky trhu je nebyto-vých prostor v Praze i na Zbraslavi přebytek. V minulém roce jsem byl přinucen právě tlakem této stávající ekonomické situace přebudovat půdní ateliér na byt. Popravdě řečeno bych od něj předpokládal něco zcela jiného, a sice, že mne jako budoucí politický spojenec podpoří a pochválí například můj dům, který je na rozdíl od některých domů spravovaných obcí, dobře udržovaný.

K útoku na mou osobu se přidal i pan Vladimír Novotný, který mne dopředu varuje, abych se nepokoušel zpochybnit jeho tvrzení, že jsem na něm vynucoval změnu ve statickém posudku, který na můj dům vypracoval. Vůbec by mne to ani nenapadlo. Stále chci, aby doplnil to, co v něm opominul - že v suterénu byl zatopen byt. (Tento můj požadavek kvalifikuje pan Novotný jako pokus o podvod.) Nyní to již není tak aktuální, ale ve chvíli, kdy jsem jej o to požádal, to aktuální bylo. Úřad totiž na základě jeho posudku odmítl poskytnout mým bývalým nájemníkům ze zatopeného bytu nouzové ubytování! To byla pro ně, ale i pro mne vážná věc. Jelikož jsem k nim cítil morální závazek, chtěl jsem jim zařídit náhradní ubytování ještě před jejich příjezdem z dovolené. Poskytnutí nouzového ubytování místní byrokracie následně podmiňovala doložením kolaudace k bytu. K bytu, ve kterém před povodní u mne postižená rodina bydlela a který byl používán ještě před tím, než jsem dům koupil (dlouhou dobu v něm bydlel původní majitel)! Nemohla to v žádném případě být snaha „zneužít povodňové situace k tomu, abych se zbavil nájemníků", protože oni již mými nájemníky nebyli (po povodních nemusíte být právníkem, abyste věděli, že nájemní smlouva zaniká spolu se zničením předmětu nájmu). Od dobrého psychologa - jak pana Novotného nazvaly Zbraslavské noviny v září - bych očekával větší pochopení pro lidi v mezní situaci a alespoň formální pokus o empatii. Postižená rodina nakonec náhradní ubytování od úřadu nedostala a zařídil jsem jej já sám u pana Jerry Farnika.

Je asi v pořádku, když mne voliči sledují do takových detailů, zda chodím po městě s batůžkem na zádech či bez něj. Nemusím snad dodávat, že tak budu chodit i po volbách - je to možná i tím, že nemám auto a rád chodím po městě pěšky. Něco jiného je však skrytá výtka od Kateřiny Svobodové z kandidátky Nezávislých, že jsem „nepracoval lopatou". Přiznávám, že od jisté doby se poněkud vyhýbám práci s lopatou na veřejnosti. V roce 1999 jsem vyklízel záhon vedle autobusové zastávky na Zbraslavském náměstí, kde jsem nasbíral celý kontejner nepořádku. Moje dobrovolná práce ve prospěch celku nenalezla tehdy kladnou odezvu u sousedů. Věřte, že i na mém „povodňovém kontě" je mnoho směn s lopatou v ruce - doufám jen, že klíčem k sestavení kandidátky Nezávislých byly i jiné kvality než počet naložených kontejnerů. A pokud si dobře vzpomínám, v pondělí 12. srpna, když jiní lopatou plnili pytle s pískem, vyvážel jsem do bezpečí knihy svého nakladatelství. Sklad knih byl umístěn v budově místní knihovny, jež byla den nato zatopena. Je snad nabíledni, co bylo užitečnější. Během povodní jsem se účastnil pomoci pro občany Zbraslavi a Lahoviček prostřednictvím církevní charity (pomoc byla poskytována vytypo-vaným lidem ve vážné tísni, nejen věřícím). Nebyla to fyzická namáhavá práce, ale myslím, že těch dvě stě tisíc korun, které takto z Německa, Anglie a z Moravy do Zbraslavi přišly, byly lidem ku prospěchu...

Štika v rybníce
Věřím, že kdybych ustoupil od svého rozhodnutí kandidovat, pominul by i důvod k útokům na moji osobu. To já však svým odpůrcům, ale i svým příznivcům (byť ze zcela jiného důvodu) nemohu udělat. Volby mají být regulérním politickým soubojem - ať se mu moji protivníci, ale i budoucí spojenci učí. Ať se předvedou před zraky zbraslavské veřejnosti v předvolebním souboji idejí, názorů a představ. Zbraslavská Unie svobody jim dává příležitost. Já a tým lidí, který jsem shromáždil, jsme k volebnímu boji připraveni. Mimo jiné to dokazují i tyto Volební noviny, které právě držíte v rukou.

Zdá se, že je to na Zbraslavi poprvé, kdy předvolební kampaň má tak velký rozsah. Snad jsem některé své politické protivníky nezaskočil a oni se nebudou příští týdny v panice a ve zmatku uchylovat k nekorektním postupům, které našly místo v říjnových Zbraslavských novinách. Unie svobody bere volby opravdu vážně, očekává od svých konkurentů snahu po čestném politickém souboji v souboji o přízeň voličů. Na profesionálně vedeném předvolebním klání totiž mohou voliči a samotná Zbraslav jen vydělat. Jako nováček Unie Svobody předpokládá, že nic nedostane zadarmo. Ví, že ji čeká tvrdý, ale, jak doufá, již jen korektní souboj o mandáty i o post budoucího starosty.

Možná, že se s Vámi osobně setkáme na nějaké námi připravené akci (viz nabídka předvolebních akcí na této straně novin), anebo kdekoliv ve městě. Bude příležitost seznámit se - pobavit se o tom, co Vy osobně považujete za největší problém našeho města, co je pro Vás prioritou a co od nás očekáváte.

Tak zvaná volební polemika v říjnových Zbraslavských novinách rozvířila bahno na dně našeho zbraslavského rybníka. Kdo si myslí, že je správné, aby se v něm vedle úctyhodných kaprů a malých línů objevila i nějaká ta štika, ať volí nový politický styl - kandidáty za Novou Zbraslav!

Jiří Ryba

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí