Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bri.jpg, 12kB

Kalendář

2002-1
Článek
Co jste nám to udělal, pane faráři?

Komentované subjektivní zpravodajství výsledků voleb a prvního zasedání zastupitelstva

Volby dopadly v naší městské části následujícím způsobem: ODS 28,4%, Sdružení nezávislých 26,1%, US-DEU 20,3%, ČSSD 16,2%, KSČM 9%. Volební účast 40,3%.

To by samo o sobě nebylo zas až tak překvapivé, ale teprve podrobnější informace stojí za zaznamenání.
Hitem těchto voleb byl pan Dr. Ryba. V minulých číslech Zbraslavských novin se zvedla vlna odporu proti němu a naopak i vlna podpůrných článků. Story pokračuje i po volbách. Dr. Ryba totiž zazářil v negativním smyslu v kategorii „skokan roku". Ač zařazen na čelo kandidátky své strany, preferenční hlasy pro jeho spolukandidáty jej posunuly až na šesté, nepostupové místo. To jsme si mohli přečíst hned po volbách na internetu. O to větší divení bylo proto na ustavujícím zasedání, kde pan Dr. Ryba seděl mezi zastupiteli. Vysvětlení je následující: pan Mgr. Rudolf Valenta, farář Církve československé husitské, byl zařazen na desátém místě kandidátky. Získal ale 604 hlasů, mezi kolegy za US-DEU postoupil na druhé místo a byl tak zvolen. Troufnu si také tvrdit, že svou autoritou a vážností přilákal mnoho hlasů pro toto seskupení jako celek. Nevím, jakým způsobem pak došel ke svému rozhodnutí a nechci jej raději hodnotit. Faktem je, že hned po volbách se svého mandátu vzdal. Po něm by správně měla nastoupit paní Eva Čápová. Ta se ale také ihned svého mandátu vzdala. Po ní by správně měla nastoupit Dr. Hrdá. Ta se ale rovněž obratem ruky svého mandátu vzdala. A proto je v zastupitelstvu třetí náhradník, pan Dr. Ryba. Tento způsob je legální. US-DEU často hovoří o otevřenosti, kultuře v politice, nových větrech a tak, nicméně od bezpartijních kandidátů za US-DEU bych tak tuhou stranickou disciplínu nečekal.
V kategorii skokan uspěli kromě pana faráře v pozitivním slova smyslu ještě pan Ott, který se posunul v ODS z devátého na třetí místo a Soňa Hasenkopfová z osmého na druhé místo v ČSSD.

Volební výsledky podle volebních místností ukazují také zajímavé věci. Aniž bych chtěl rozdmychávat konfrontaci mezi staro a novousedlíky, lze konstatovat, že politické zaměření velmi úzce souvisí s typem bydlení a okrsek od okrsku se výrazně mění. Nejlépe je to vidět na voličích KSČM. Na sídlišti FMV a Tunelářů dostala KSČM nad 18% hlasů, ale na Havlíně jen 1%. Havlín je vůbec specifický - významně tu bodovala ODS (37%) a US-DEU (28%). Naproti tomu ČSSD vyhrála s přehledem v Lahovicích (30%) a nejhůře dopadla právě na Havlíně (11%). Skoro by se chtělo nevhodně zažertovat, že blízkost hřbitova posiluje respektování tradičních pravicových hodnot. Nezávislí vyhráli v okolí náměstí (38%) a to na úkor ODS, která zde měla špatný volební výsledek. Vynahradila si to naopak na Baních, kde získala 40% hlasů.
Přitom volební účast byla nejslabší na sídlišti, zatímco největší procento voličů bylo opět na Havlíně. Nedá se však generelně určit vztah mezi voličskou účastí a politickým názorem. Nepodařilo se mi ani vystopovat vztah mezi úspěchem a neúspěchem kandidátů a jejich bydlištěm. Jen snad zmíním, že Nezávislí vyhráli v okolí bydliště ing. Kadlečka, zatímco US-DEU v okolí bydliště Dr. Ryby nezazářila. Detaily viz www.zbraslav.cz /přečtěte si/volby.
Ale teď k průběhu ustavujícího zasedání:

Vzhledem k tomu, že je divadélko vyplavené, byla schůze ve spodní škole. Zavanuly tam na mne vzpomínky, třeba jak Máta vyráběla sirovodík a my jej nestřeženě vypouštěli po budově. Ale to sem nepatří.
Úkolem první schůze zastupitelstva bylo zvolit starostu, zástupce starosty a radu. V komunální politice se rozhoduje hlavně o věcných otázkách a stranická příslušnost není zas až tak podstatná. Při volbě starosty a rady však hrají strany a koalice důležitou roli. Po volbách tak probíhala čilá koaliční jednání. Pro volbu starosty bylo potřeba získat 8 hlasů - tedy pět za ODS plus další tři hlasy, anebo v případě široké koalice čtyři za Nezávislé plus další čtyři. Projekt široké koalice všech proti ODS se však nezdařil. Ukázalo se totiž, že Dr. Ryba nemá koaliční potenciál. Tři kandidáti za seskupení Nezávislí se zachovali nezávisle, odmítli spolupracovat s někým, kdo se do zastupitelstva dostal, ač nezvolen a podpořili ODS. Při zasedání pak byli osočeni z převlékání kabátů.
Starostou byl tedy zvolen ing. Petr Valenta ODS, zástupcem starosty Filip Toušek NEZ, další členové rady jsou Mgr. Karel Nedoma NEZ, Pavel Hanzelka ODS, ing. Václav Ott ODS.
K věcnému výsledku voleb bych ještě rád přidal několik osobních dojmů a poznámek. Předně v sále bylo příjemně nabito. To je velký rozdíl oproti běžným schůzkám zastupitelstva, kde bývá stěží tucet občanů. Upřímný potlesk zazněl, když Dr. Zvolánek děkoval bývalému starostovi za jeho činnost. Jen trochu hořké bylo, že děkovat musel zrovna on. Nicméně v závěru dostal jak ing. Kadleček, tak paní tajemnice od paní Korčianové květinu a poděkování, tak snad se ta hořkost setřela.
V další diskusi jiskřilo zejména kolem účasti dr. Ryby, kterou p. Ott nazval povolební machinací. Jedna dáma, jejíž jméno jsem bohužel nezachytil, se pana doktora zastala a řekla, že ona jeho postupem zklamána nebyla. Na to jsem se neudržel a řekl, že mne tento postup také nezklamal ba ani nepřekvapil. V předtuše něčeho podobného jsem proto žádnému z kandidátů za US-DEU svůj hlas nedal, ač bych byl třeba i chtěl. Diskusi o své osobě chtěl Dr. Ryba uzavřít a přednesl procedurální návrh na ukončení schůze. Pro tento návrh však nikdo ze zastupitelů nehlasoval, ba ani sám navrhovatel(!). Zřejmě tak ukazuje pohyb štiky v rybníce. Komentář, který jsem po hlasování zaslechl z pléna zde nemohu publikovat. V diskusi zazněly i připomínky proti veřejnému hlasování nebo připomínka že před volbou starosty nebyl dán prostor pro diskusi veřejnosti. Také jsem zaznamenal snahu občanů zvedat ruce když hlasují zastupitelé.

V závěru bych rád upřímně popřál novému starostovi a jeho týmu, aby se mu dařilo. A to alespoň tak dobře jako se dařilo v uplynulém volebním období starostovi v Radotíně. Proč tam mají ulice a chodníky v pořádku? Proč tam mají (sakra) na náměstí vodotrysk? Proč jsem musel speciální elektro a plyno instalační materiál po povodni kupovat tam? Proč nám ukradli stavební úřad? O staré řevnivosti s gymnáziem ani nemluvím. Přitom je jich méně - počet zapsaných voličů cca 5 700 oproti 6 571 našim. Takže pokud se našemu novému starostovi bude dařit tak jako ing. Holubovi dosud, bude se dařit i nám, a příští volby dopadnou tak jako letos v Radotíně. Tam totiž vyhrála ODS se 70% hlasů a má tedy v zastupitelstvu jedenáct míst z patnácti. To je hodně vysoko nastavená laťka

Karel Pašek

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí