Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
hyundai.jpg, 6,9kB

Kalendář

2003-0
Článek

Rozpočet Zbraslavi pro rok 2003 schválen

Nikoli minule rekordních 6 hodin, ale pouze od 17 do 22,30 trvalo 4. zasedání místního zastupitelstva v pondělí 24. března 2003. Hlavním bodem mělo být druhé projednání rozpočtu Zbraslavi pro rok 2003. Tento bod programu nakonec patřil k méně kontroverzním a rozpočet byl 8 hlasy (5 ODS a 3 nezávislí (Toušek, Nedoma, Tejkal)) schválen v podobě předložené finančním výborem.

„Jsem rád, že rozpočet prošel v námi navrhované podobě, už proto, že finanční výbor přistoupil ke své práci zodpovědně a pečlivě. Podařilo se nám vytvořit vyrovnaný provozní rozpočet ve výši necelých 31 milionů. Největší výdajovou položkou je vnitřní správa, což je chod úřadu a platy jeho zaměstnanců. Z celkových výdajů je to asi 1/3. Další zhruba 4 miliony jdou do odboru místního hospodářství na úpravy silnic, úklid a podobně. Nejvíc mě těší, že se podařilo zvýšit položky, které by měly zvýšit celkovou upravenost města a nabídnout další možnosti vyžití ve volných chvílích. Z příjmů plyne největší položka z vedlejší hospodářské činnosti - přes 9 milionů. Jsem rád, že nebudou veškeré příjmy z VHČ spotřebovány v tomto roce a podařilo se tyto prostředky ponechat na případné využití v dalších letech,“ poskytl svůj komentář k rozpočtu člen finančního výboru Aleš Háněl, který ještě upozornil, že: „Schválený rozpočet  je provozní. Neobsahuje proto třeba investiční výdaje či dotace na odstraňování následků povodní, které jsou poskytovány přímo.“

Zřejmě nejbouřlivější diskuse se tentokrát nesla kolem bodu, který měl pouze formálně ošetřit vlastnickou změnu mezi MČ Zbraslav a Relax sport Centrem Zbraslav. Tento investor buduje u fotbalového hřiště sportovní areál a celá vzrušená diskuse se točila kolem věrohodnosti projektu, investora i smyslu celého záměru. Opoziční poslanci navrhovali vše znovu projednat, prošetřit a zvážit. Místostarosta Toušek naopak navrhl nebránit investorovi v situaci, kdy je připraven zahájit realizaci projektu a Zbraslavi „hrozí“, že na konci letošního roku bude nová hala konečně stát – po 15 letech nejrůznějšího budování a slibování. Tento argument nakonec uznalo 8 zastupitelů – stejní, kteří schválili rozpočet - a tím odstranili další formální překážku, která by stála v cestě celému projektu.

Také tentokrát vyjádřili obyvatelé Lahovic a Lahoviček nespokojenost s tím, jak se o ně vedení městské části stará. Na druhou stranu bylo vedením radnice prezentováno, že Zbraslav již vyplatila 1/3 z povodňových dotací, zatím přesně 10,697 miliónu. Stojí za zmínku, že Zbraslav začala tyto dotace vyplácet svým občanům jako jedna z prvních.

Diskutovalo se o problému mateřské školky Ottova, byl představen projekt městské zahrady (naproti bývalému kinu), vedení radnice informovalo o svých aktivitách, které podniklo proto, aby mohla být zahájena privatizace obecních bytů. Jednání zastupitelstva sledoval i asistent senátora Edvarda Outraty, bohužel, nevydržel ani do diskuse na téma různé – tedy mj.aktuální problémy obyvatel Lahovic a Lahoviček, a tak ani nemohl sdělit panu senátorovi své kompletní dojmy z toho, jaké bylo 4. zasedání městského zastupitelstva na Zbraslavi. Není totiž nad osobní zkušenost.

Karel Tejkal

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí