Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
autoskola.jpg, 11kB

Kalendář

2003-0
Článek

Páté zastupitelstvo hlavně o privatizaci a zdravotnictví

Zcela zaplněná kreslírna zbraslavské školy. Dnes již tradiční součást zasedání místního zastupitelstva. Tedy i toho pátého, které se konalo ve středu 14. května. Tentokrát občany přilákala hlavně dvě témata, která se stala i nejdiskutovanějšími, během téměř 5 hodinového rokování.

Řada zbraslavských lékařů, jejich blízkých i pacientů přišla vyjádřit své obavy o budoucnost zdravotnictví na Zbraslavi. Součástí řady jejich vystoupení bylo i volání po koncepci zdravotní politiky. Proč? Pohotovost na Zbraslavi by měla skončit, o budovu polikliniky požádala OHS Kolín a předložené nájemní smlouvy v bývalé nemocnici (chirurgie, rehabilitace, rentgen) jsou podle slov nájemců likvidační. Zastupitelé po dlouhé diskusi přijali usnesení, podle kterých budou usilovat o udržení zbraslavské pohotovosti, požádají o převod budov polikliniky a bývalé nemocnice do majetku hlavního města, když uživatelem bude Zbraslav, a vypracují, i s ohledem na výsledky těchto kroků, koncepci zdravotní politiky na Zbraslavi.

Privatizace obecních bytů byla druhým tématem, o kterém se živě diskutovalo. Zastupitelstvo již v minulosti deklarovalo svůj zájem privatizovat. I proto již byly provedeny první znalecké posudky a nyní se hledá mechanismus, jak byty převést do vlastnictví občanů, ale hlavně, jak určit cenu. Z diskuse během projednávání bodu vyplynula celá řada otázek, které je ještě třeba zodpovědět. Ale i tak zastupitelstvo rozhodlo, že rada vypracuje mechanismus, podle kterého se bude cena určovat. Již dnes je jasné, že privatizovat se budou pouze ucelené technologické jednotky a cena se bude pohybovat v mantinelech cen nákladových a cen výnosových. Rozptyl je zatím velmi široký a mnoho nenapoví.Liší se případ od případu a dům od domu, ale jen pro hrubou orientaci, cena 50 metrového bytu se v těchto mantinelech pohybuje v rozmezí 150.000 Kč až 650.000 Kč.

Příští zastupitelstvo se uskuteční ve středu 18. června a jedno z jeho nosných témat, jak před samou půlnoci rozhodli zastupitelé, bude stavba městského okruhu, který má překlenou údolí Vltavy u Lahovic. Jak ukázala z diskuse, je nutné najít mechanismy, aby stavba co nejméně zatížila městskou část a současně aby jí i přinesla užitek s ohledem na zlepšení dopravní obslužnosti.

Karel Tejkal

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí