Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bytex.jpg, 8,6kB

Kalendář

2003-0
Článek

Vážení přátelé městské části Zbraslav,

zveme Vás touto cestou co nejsrdečněji na některou ze sedmi akcí Slavností Elišky Přemyslovnypřehled akcí naleznete v programu. Slavnosti jsme připravili jako další „kulturní podnik“ nejen k uctění památky výrazné historické osobnosti a připomenutí významu Zbraslavi jako pohřebiště českých králů, ale i pro zvýšení přitažlivosti města jako místa, kde se stále něco zajímavého děje (akce je inzerována v Přehledu kulturních pořadů v Praze).

Malý cyklus koncertů a přednášek připravený pro širokou veřejnost jsme chtěli zakončit zvláštním představením Černého divadla Jiřího Srnce, ale pro nedostatek finančních prostředků jsme museli od původního plánu odstoupit. Proti logice věci nám nebyl poskytnut grant z fondu na kulturu, který byl zřízen na podporu pořádání právě takovýchto akcí (obdrželi jsme pouze příslib úhrady jednoho honoráře).

Obracíme se proto na Vás jako na mecenáše místní kultury s prosbou o příspěvek ve výši 500 nebo více korun podle Vašeho uvážení. Přikládáme položkový rozpočet, protože je vždy dobré vědět, kolik co stojí. Připomínáme, že jsme z vlastních zdrojů připravili již tři ročníky Zbraslavského varhanního podzimu.

Uctěte spolu s námi poslední Přemyslovnu – zúčastněte se přednášky o jejím životě, přijďte na některý ze tří koncertů, navštivte některý ze zbraslavských kostelů… Podpořte rozvoj místní kultury svojí účastí nebo finančním darem. Na Váš finanční příspěvek vystavíme Smlouvu o daru, kterou je možné zařadit do účetnictví a uvedeme Vás jako mecenáše kultury ve Zbraslavských novinách.

Předem Vám děkujeme a těšíme se na společné kulturní zážitky.

Se srdečnými pozdravy

         Rudolf Valenta a Jiří Ryba

 

Naše adresa:

Mgr. Rudolf Valenta
Farář CČSH Zbraslav
Pod Špejcharem
156 00 Praha 5-Zbraslav

tel 607 801 281

e-mail: rudolf.valenta@quick.cz nebo e-mail: rybajiri@volny.cz

Pro příspěvky na podporu Slavností Elišky Přemyslovny je určen samostatný účet u Čs. spořitelny, pobočka Zbraslav, Zbraslavské náměstí 459, 156 00 Praha 5.

Číslo účtu: 133761399/0800

Vyúčtování celé akce proběhne veřejně
prostřednictvím zprávy do Zbraslavských novin!

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí