Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
foto-video.jpg, 10kB

Kalendář

2003-0
Článek

Zastupitelstvo hlavně o bytech


Přestože klíčovým bodem 6. zasedání místního zastupitelstva mělo být rokování o dálničním obchvatu, dostalo se na něj, při rekordním 6,5 hodinovém zasedání, jen chvilku - těsně před půlnocí. Klíčovým tématem, které přilákalo na 200 občanů - určitě také rekord místních zastupitelstev - byla privatizace bytového fondu. Občané se však mnoho nedozvěděli. Naopak zastupitelé zjistili, že radou navržené podmínky a cena 4.700 Kč za metr je pro nájemníky neakceptovatelná. A tak mnozí odcházeli ze zastupitelstva alespoň s tím, že jim někteří zastupitelé přímo sdělili svůj pohled na privatizaci. Zastupitelstvo usnesením navíc deklarovalo pokračující zájem obecní byty privatizovat a zřídilo proto výbor zastupitelstva, který sdružuje i zástupce nájemců a má za úkol vypracovat přijatelný privatizační
postup.

Druhým velmi citlivým tématem, které zajímá občany Zbraslavi, je situace v místním zdravotnictví. Avšak podle toho, že z 200 účastníků privatizační diskuse jich zbylo jen na 30, to zřejmě není středobod místního žití... I tak zazněla celá řada velmi kritických a podnětných slov a výsledkem dlouhé
diskuse bylo ustavení dalšího výboru, v čele s doktorem Lubomírem Vondráčkem (autorem úvodníku z minulé čísla Zbraslavských novin), který má za úkol zpracovat přes prázdniny koncepci zdravotnictví na Zbraslavi. Diskutovalo se i o fondu na podporu kulturních a sportovních akcí na Zbraslavi. Aby se předešlo dalším nedorozuměním, budou sestavena a zveřejněna pravidla, podle kterých bude možno z 200.000 Kč čerpat.

Protože k otázce dálničního okruhu dospěla debata až bezprostředně před půlnocí, kdy počet přihlížejících byl v menšině oproti 13 zastupitelům, bylo odhlasováno, že rada připraví veřejnou prezentaci celého projektu.
Karel Tejkal

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí