Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
veterina.jpg, 9,4kB

Kalendář

2003-1
Článek

Vážení přátelé městské části Zbraslav,

zveme Vás touto cestou co nejsrdečněji na Zlatou neděli do ulice Matjuchinovi a na Půlnoční do Husova sboru.
S adventem přichází očekávání jednoho z největších svátků roku, přichází i neopakovatelná atmosféra Vánoc. Chtěli bychom se podílet na tom, aby i naše město mělo své Vánoce. Mohli bychom sice odjet za proslavenou vánoční atmosférou například do Vídně – tam jsou vidět spokojení lidé, jak chodí po městě s hrnkem horkého punče v ruce. Není však lepší řešení stát se alespoň na chvíli těmi spokojenými u sebe doma? Mohli bychom se svými nejmenšími zajet na Staroměstské náměstí Starého Města pražského a vidět, jak jim září oči při pohledu na oslíka u jesliček. Není však lepší řešení připravit jim i sobě podobný zážitek doma na Zbraslavi? Rozhodli jsme se proto věnovat čas a úsilí přípravě Zbraslavských vánoc - Zlaté neděle 21. prosince s následujícím programem:

· 10,30 hod. zahájeni Jarmarku zbraslavských řemesel v Matjuchinově ulici
· 11 hod. zpřístupnění
Betlému v kostele
· 11,30 hod. ukázka „živého Betlému“ v parku za kostelem
· 13 hod. Vánoční strom – sbírka ve prospěch dětského domova Charlotty Masarykové
· 14 hod. zpěv koled u jesliček
·
15 hod. vystoupení Bridge bandu (muzikantů známých z Karlova mostu) u jesliček
· 16 hod. vystoupení Bridge bandu (muzikantů známých z Karlova mostu) jesliček
·
16,30 hod. vánoční pochod se svíčkami (lampiony) od „živého Betlému“ na Zbraslavské náměstí na koncert pražské zvonohry

(Pro pohodu Zlaté neděle je připraveno podávání vánočního punče pro rodiče i prarodiče a horkého čaje pro děti.)

Vánoce jsou podle nás časem, kdy se vyplatí investovat více do mezilidských vztahů než do věcí. Pokud je i Vám tato myšlenka blízká, jsme na správné adrese, obracíme se na ty správné lidi s prosbou podpořit myšlenku Zbraslavských Vánoc. Přikládáme položkový rozpočet, přestože víme, že Vánoce jsou pro každého nákladnou záležitostí. Připomínáme, že jsme z vlastních zdrojů doposud opakovaně pro město zajišťovali vystoupení pozounérů na Štědrý večer. Na Zbraslavské Vánoce jsme již získali příslib příspěvku od MČ Zbraslav na dva honoráře (viz rozpočet) což je ovšem málo na pokrytí alespoň dvou třetin nejnutnějších nákladů.

Podpořte vánoční pohodu ve svém městě svojí aktivní účastí. Můžete převzít na sebe jeden z mnoha úkolů, které organizace s sebou přináší, a to v době příprav nebo přímo na místě v den konání nebo se rozhodnout pro finanční dar. Na Váš finanční příspěvek, pokud nás o to požádáte, Vám vystavíme Smlouvu o daru, kterou je možné zařadit do účetnictví a uvedeme Vás jako mecenáše kultury ve Zbraslavských novinách. Po dohodě je možná i prezentace Vaše či Vaší firmy přímo na místě.

Předem Vám děkujeme za Vaše dary i dosavadní přízeň a těšíme se na společně prožitý Advent, Zlatou neděli, případně i Štědrý večer.

S přáním všeho dobrého

Za Radu starších Husova sboru Zbraslav

JUDr. Dana Kořínková a PhDr. Jiří Ryba

Ve Zbraslavi ve čtvrtek 11. prosince 2003

Spojení: rybajiri@volny.cz, (257 92 14 78), dana.korinkova@micr.cz

 

P. S. Podrobné informace o projektu Vánoční strom jsou uvedeny v samostatném souboru.

Pro příspěvky na podporu Zbraslavských Vánoc je určen samostatný účet u Čs. spořitelny, pobočka Zbraslav, Zbraslavské náměstí 459, 156 00 Praha 5. Číslo účtu: 133761399

Vyúčtování celé akce proběhne veřejně prostřednictvím zprávy do Zbraslavských novin

 

Zbraslavské Vánoce - Zlatá neděle

rozpočet

Rozpočet vyčísluje i cenu služeb a práce organizátora, které jsou hrazeny z jeho vlastních zdrojů. Vyúčtování celé akce proběhne veřejně prostřednictvím zprávy do Zbraslavských novin

 

I. Honoráře

Honorář za vstoupení Bridge bandu 4 000

Honorář za vstoupení pozouné (24. 12) Kč 4 000

Předpokládaný příjem ze vstupného -

Honoráře celkem Kč 8 000

(příslib příspěvku na úhradu honorářů od MČ Zbraslav)

 

II. Výzdoba

Pomůcky a příprava vánoční výzdoby Kč 3 000

Vánoční strom Kč 2 000

Pronájem zvířat Kč 4 000

Výroba ohrady a jesliček (pronájem) Kč 2 000

Výzdoba celkem Kč 11 000

 

II. Propagace

Program (letáček) včetně grafické přípravy Kč 3 500

Transparent 1 500

Propagace celkem 5 000

 

III. Úklid

Úklid před a po akci, likvidace odpadu 3 000

Úklid celkem 3 000

 

IV. Pronájem místa k prodeji

Předpokládané příjmy z pronájmu -Kč 700

 

Celkové náklady (ztráta) 18 300

 

V. Spoluúčast organizátora

Organizace akce a režie Kč 4 000

Celkem spoluúčast Kč 4 000

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí