Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bytex.jpg, 8,6kB

Kalendář

2003-1
Článek

Dětský domov Charlotty Masarykové

U Včely 176, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

tel: 257 920 303, e-mail: vorlickovap@volny.cz

 

Dětský domov Charlotty Masarykové je zdravotnické zařízení pro děti od 1 do 3 let věku (v ojedinělých případech až do 6ti let). Kapacita domova je 40 dětí. Zřizovatelem našeho dětského domova je od 1. ledna 2003 Hlavní město Praha.

Smyslem naší práce je pomoci dětem v nouzi, ve které se mohou ocitnout z různých důvodů. Pomáháme dětem zdravým, nemocným, nalezeným, ale i dětem tělesně i duševně postiženým. Poskytujeme péči léčebnou, preventivní, rehabilitační, výchovnou, psychologickou a sociální. Děti se k nám dostávají tehdy, jestliže se o ně vlastní rodiče nemohou, nechtějí nebo neumějí starat a v tom nejkrajnějším případě, jestliže jsou děti v rodině týrány či zneužívány. K umístění dětí v našem zařízení dochází nejčastěji z rozhodnutí soudu, někdy i na vlastní žádost rodičů. Naše zařízení pomáhá dítěti překlenout dobu, než se situace v rodině vyřeší. Nedojde-li k úpravě rodinných poměrů, odcházejí pak od nás děti do náhradní rodinné péče, do adopce či pěstounské péče. V krajním případě přechází dítě do dalšího dětského domova školského typu.

Snažíme se našim svěřencům vytvořit takové podmínky a prostředí, aby se zde cítili dobře. Laskavým přístupem ošetřujícího personálu se snažíme nahradit dětem to, čeho se jim ve vlastních rodinách nedostávalo.

Díky sponzorům jsme již dětem vybavili herny, díky nim chodí děti pěkně oblékané, jezdí dvakrát ročně na hory a mohou navštěvovat nejrůznější kulturní akce.

Všem těm, kteří by také rádi pomohli, například finančním darem, uvádíme naše bankovní spojení: GECB pobočka Zbraslav, U Národní galerie 478, Praha 5 - Zbraslav, číslo b.ú.: 851806-504/0600

Náš domov nemá žádnou nadaci. Finanční dary jdou na běžný účet dětského domova, jehož jednotlivé položky včetně darů jsou řádně ošetřeny v účetnictví a pravidelně sledovány zřizovatelem.

V rámci Zbraslavských Vánoc pořádá Rada starších Husova sboru Zbraslav v ulici Matjuchinova (v parku za kostelem) dne 21. 12. 2003 Zlatou neděli na Zbraslavi s bohatým programem. Pokud se rozhodnete pro návštěvu, naleznete zde i Vánoční strom, pod nímž bude od 13 hodin probíhat sbírka ve prospěch našeho dětského zařízení. Ke sbírce se však můžete připojit i tím, že poukážete dar v době předvánoční na výše uvedené číslo našeho účtu.

Na všechny dary vydáváme darovací smlouvy v souladu s Občanským zákoníkem.

Všem dobrým lidem přejeme klidné a krásné Vánoce a všem dárcům mnohokrát a srdečně děkujeme!!

 

Za děti i zaměstnance Dětského domova

 

MUDr. Petra Vorlíčková

ředitelka

V Praze dne 12. 12. 2003

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí