Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
autoskola.jpg, 11kB

Kalendář

2004-0
Článek

K prosincovému článku Karla Tejkala o prezentaci silničního okruhu

O autorovi článku vím, že patří k frenetickým příznivcův stavby pražského silničního okruhu a v tomto ohledu tak stojíme každý na jedné straně pomyslné barikády. Jeho článek uveřejněný v prosincových Zbraslavských novinách se mi líbil svým věcným a objektivním zhodnocením celé prezentace a k některým informacím bych se, jelikož se o tuto stavbu již nějaký čas zajímám, rád vyjádřil. Pokusím se o maximální stručnost, i když problematika silničního okruhu je velmi rozsáhlá.

Je naprostou pravdou, že se jedná o dílo zcela unikátní a největší svým rozsahem na celém území České republiky, s obrovským množstvím nákladných technických prvků. Proto cena 5 miliard korun je jakýmsi zbožným přáním investora celé stavby – akciové společnosti Ředitelství silnic a dálnic. Střízlivější odhady hovoří o částce mezi 7 až 9 miliardami korun. Výsledná cena ale plně závisí na podaných nabídkách jednotlivých stavebních společností, které se do veřejné soutěže na zhotovení přihlásí. Jen pro doplnění, je to cena stavby č. 514 v úseku Slivenec – Lahovice (k břehu Vltavy). Stavba č. 513, jež pokračuje mostem přes Vltavu dále k Jesenici si vyžádá částku přibližně stejnou jako stavba č. 514.

O neexistenci napojení Slapy – Dobříš (neboli K Přehradám – Strakonická), které bude mít za následek přetížení hlavních komunikací na Zbraslavi, se ví již dlouhou dobu a osobně realizaci tohoto napojení považuji za věc naprosto stěžejní, při jejímž prosazování nesmí naše městská část ustoupit ani o pomyslný krok. Budiž v tomto ohledu příslibem prohlášení pana Filipa Touška, místostarosty naší městské části, který v rozhovoru pro Zbraslavské noviny uvedl (cit.): „Pokud bude součástí realizace rampa, díky které se ze Zbraslavi plnohodnotně napojíme na všechny směry obchvatu, jsem určitě pro. Jinak ne, protože dopravní zatížení Zbraslavi by se ještě zvýšilo, a o to jistě nestojíme.“ Věřím, že pod všemi směry obchvatu měl na mysli i napojení na stávající komunikaci – Strakonickou. Možností napojení je několik, ale existuje zatím neznámý důvod, proč se Ředitelství silnic a dálnic snaží stavbu tohoto napojení nerealizovat (přitom náklady na jeho vybudování jsou s ohledem k celkovým nákladům zanedbatelné).

Co se týče výšky plánované estakády, tak podle mých informací není údaj o maximální výšce 11 metrů správný. Estakáda začíná 40 metrů nad zemí (v místech vyústění nad Radotínem), dále pak klesá přibližně na 15 metrů (v místě mimoúrovňové křižovatky Lahovice) a dále stoupá nad železniční trať Praha –Vrané nad Vltavou.

Závěrem si dovolím jedno konstatování. Stavba silničního okruhu není stavbou pro Zbraslav, ale pouze stavbou přes Zbraslav, kdy jakékoli těžce hledané pozitivum bude zcela překryto nepoměrným počtem negativ. A to bohužel nejvíce v místech tak těžce zkoušených osudem již dnes.

Bylo jednou velmi pěkně řečeno, že my budeme jen tou šmouhou na skle projíždějícího automobilu.
A to bohužel bude to nejmenší.

 

Tomáš Růžička, Zbraslav, 28.12.2003
tomrose@post.cz

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí