Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
husqvarna.jpg, 8,1kB

Kalendář

2004-0
Článek

Kdo první vykopal válečnou sekeru

Vánoční svátky proběhly ve znamení klidu a pokoje, ale i na Nový rok je tradičně vyhlašován klid zbraní a slyšet jsou pouze mírové výstřely rachejtlí a zátek od šampaňského. Avšak zanedlouho se vše vrací do obvyklé situace – tomu se asi nelze vyhnout. Je tedy svým způsobem přirozené, že i Zbraslaví, jen několik dní po Novém roce, sviští vykopané válečné sekerky. Naštěstí pouze na stránkách místního tisku… Vracíme se ke sporu o Zbraslavské noviny, vracíme se ke zdánlivě neproblematické otázce: komu mají noviny sloužit a o čem mají psát. Odpověď se zdá být jasná: sloužit mají občanům a psát mají o tom, co se v obci děje.

Problém Zbraslavských novin byl otevřen na sklonku minulého roku při neformálním setkání zastupitelů s občany ve známé a k místní politice přívětivé zámecké restauraci Kotva. Po prolistování a přečtení listopadového čísla ZN došli někteří z přítomných k názoru, že veřejný prostor je prostě okupován těmi, kteří jsou nyní v městské části u moci a listopadové noviny jsou toho jasným důkazem. Zbraslavským novinám je totiž poskytován příspěvek z rozpočtu městské části (tedy veřejné prostředky nás všech) s cílem zajistit především objektivní informovanost občanů a poskytování zpráv o činnosti Úřadu městské části. Slovní hádky a půtky zastupitelů mají být pouze jejich jakýmsi kořením a ne hlavní náplní, ale především skrze politické pohledy nemají být komentovány události v obci, respektive musí být důsledně odlišován komentář a nestranné zpravodajství.

Zbraslavské noviny dlouhodobě od nástupu nového vedení projevují tendenci vedoucí k jejich zpolitizování a mohli by se stát jednostranně politicky orientovanou tiskovinou. Po přečtení listopadových zbraslavských novin bylo přemýšlivým čtenářům zřejmé, že redakce zbraslavských novin provádí něco jako politickou cenzuru příspěvků. Zjevným se stal fakt, že redakce není schopna přinést nestranné zpravodajství týkající se toho, co minulý rok na místní politické scéně přinesl. Pokud by se jednalo o politické noviny ODS a Nezávislých, jejichž náklady hradí toto politické uskupení, bylo by vše v pořádku. Nicméně situace je zcela jiná a občané jsou uváděni ve zmatek: do poměrů zasvěcený občan je dotčen tím, že byly opomenuty aktuální neřešené či nedořešené problémy. Nezasvěcenému občanovi je pak předkládán falešný obraz reality. Jde tu o jakousi okupaci veřejného prostoru a o politickou manipulaci. Opozice by z toho mohla mít radost, neboť se tím bez jejího přičinění demaskují její protivníci, je zjevné, oč jim jde (o moc) a o co usiluji (aby nebyla odhalena jejich pasivita).

Protože jsme však vyhlásili, že takto se chovat nechceme, válečnou sekeru vykopáváme z velkou nechutí. Chceme dosáhnout řady věcí ne silou a mocí, ale přesvědčováním. Nyní chceme kupříkladu přesvědčit své politické odpůrce, aby přijali zásadu, že dobré účty dělají dobré přátele! Víme též, co nechceme - nechceme používat tvrdý politický slovník a prohlašovat například, že naši odpůrci trpí neléčenou politickou impotencí a sestavovat další diagnozy, i když příznaků lze nalézt dostatek. Nebudeme mluvit o tom, že někdo lže, pokud je to jeho názor – protože to, co si lidé myslí, vytváří sociální realitu a je třeba se tím vážně zabývat. Když pan místostarosta mluví v prosincových ZN o pokoře, očekáváme, že rada města konečně projeví žádanou a očekávanou pokoru k občanům a jejich problémům, že radní ustoupí z pyšné pozice těch, kteří jsou povoláni k moci a pochopí, že jsou povoláni naslouchat, porozumět a sloužit veřejnému dobru.

Nicméně sekerky sviští vzduchem, protože i pokoře je třeba se učit a někdy vysvětlování nestačí. Předkládám občanské veřejnosti a svým politickým odpůrcům pokus o malé satirické zrcadlo a omlouvám se, že vzápětí po Novém roce přicházím s nesvátečním politickým tématem.

Jiří Ryba

 

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí